Finans Nyhet

15 får gå från Ålandsbanken

Publicerad

Ålandsbanken stänger det svenska institutionsmäkleriet.

Realtid.se

15 personer tvingas lämna banken i och med omorganisationen, enligt ett pressmeddelande på tisdagen.

Besparingsprogrammet kostar 20 miljoner kronor som belastar resutlatet för andra kvartalet men banken ändrar inte sin nuvarande resultatprognos för helåret.

”Denna del av verksamheten har under en längre tid haft lönsamhetsproblem och branschen genomgår en betydande strukturomvandling”, skriver Ålandsbanken och syftar på den stenhårda konkurrensen om de stora mäkleriuppdragen på marknaden.

Annons

Ålandsbanken väljer att istället satsa på kundgruppen ”entreprenörer och förmögna privatpersoner” och kapitalförvaltning åt institutioner och företag. I detta ingår även en fortsatt ”analys- och aktieverksamhet” i den svenska delen av banken.

Ålandsbanken meddelar att man även kommer att utnyttja möjligheterna att driva den svenska verksamheten som en filial till den finska. Denna övergång kommer att göras under fjärde kvartalet.

De nya UCITS IV-reglerna gör också att banken kommer att samordna sina svenska fondbolag med de finska motsvarigheterna. Den nya organisationen väntas ge betydande resultatförbättringar i framtiden.

Annons

Annons