100 000 hektar fjällnaturskogar skyddas

Taggar i artikeln

Sveaskog
Spångkojan, Norrbotten. Foto: Sveaskog
Publicerad
Uppdaterad

Sveaskog och Naturvårdsverket ger nu 100 000 hektar fjällnaturskogar ett långsiktigt skydd genom en ny överenskommelse. Den gemensamma satsningen innebär att de unika skogsmiljöernas biologiska värden och naturliga ekosystem bevaras.

Realtid.se

Mycket av skogarna var sedan tidigare frivilligt avsatta av Sveaskog, men nu får ett mer sammanhängande område av fjällnaturskog på Sveaskogs mark ett formellt och långsiktigt skydd. Staten tar därmed ansvar för en stor del av sina skyddsvärda fjällnaturskogar. Det framgår av ett pressmeddelande.

− Vi är stolta och glada att vi nu har en överenskommelse på plats för att bevara en stor del av dessa biologiskt mycket värdefulla skogar för kommande generationer, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog i en skriftlig kommentar.

Sveaskog, Naturvårdsverket och de fyra länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län gör detta i nära samarbete. .

Annons

Fakta

Den aktuella arealen är cirka 100 000 hektar, dvs 1000 km². För att sätta storleken på överenskommelsen i proportion är Stockholmsnära Tyresta nationalpark cirka 20 km², vilket innebär att denna överenskommelse omfattar ett område som sammanlagt är cirka 50 gånger större än Tyresta nationalpark. En annan jämförelse är att ytan är ungefär dubbelt så stor som Sveriges största skogliga nationalpark Muddus, som omfattar 493 km². Hela Öland mäter cirka 1 340 km².

Av de 100 000 hektaren är cirka 48 000 hektar produktiv skog och omfattar sammanlagt 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

I Norrbottens län är det 57 områden omfattande totalt cirka 31 000 hektar produktiv skogsmark
I Västerbottens län är det 39 områden omfattande cirka 12 500 hektar produktiv skogsmark
I Jämtlands län är det ett område omfattande knappt 300 hektar produktiv skogsmark
I Dalarnas län är det elva områden omfattande cirka 4 000 hektar produktiv skogsmark

Överenskommelsen har sin grund i Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 och regeringens proposition 2021/22:58 (Skogspropositionen), som antogs av riksdagen 2022. Inom ramen för Skogsutredningen redovisades en inventering av värdefulla fjällnaturskogar på statens innehav, gjord av länsstyrelserna i de aktuella länen. Riksdagen tillstyrkte Skogspropositionens inriktning att staten bör vara en föregångare och att dessa statliga skogar skulle få ett formellt skydd.

Källa: Sveaskog

Annons