Annons

Annons

Sitewide generic

Vinstlyft för Mangold

Intäkterna ökade med 32 procent under helåret 2015. Men fjärde kvartalet var ändå blekt.

Mangold redovisar en intäktsökning på 32 procent till 118,8 miljoner kronor (89,9) för helåret 2015.

Resultatet före skatt blev 1,3 miljoner (8,7), en ökning med hela 64 procent, medan eget kapital per aktie landade på 137,32 kronor (122,19).

– Resultat före skatt uppgår till 14,3 mkr, vilket gör det till Mangolds bästa år någonsin. Förklaringen är främst ökade intäkter från investment banking (corporate finance, emissionstjänster och market making) och värdepappershandel. Antalet aktiva depåer ökade under perioden och uppgick vid utgången av september till 4.961 (3.887) stycken, vilket motsvarar en tillväxt om 28 procent. Tillgångarna under förvaltning uppgick till 11,2 (12,2) miljarder, skriver Mangolds vd Per-Anders Tammerlöv, i en kommentar till rapporten.

Annons

Annons

Under fjärde kvartalet 2015 uppgick intäkterna 26,9 miljoner (26,1), resultatet före skatt 0,7 miljoner (2,9) och per aktie 0,59 kronor (4,91).

Mangold öppnade under året nytt kontor i Malmö. Och Pension- och Kapitalrådgivnings-avdelningen rekryterade nya medarbetare.

– Mangold har fortsatt hög marknadsandel på indexoptioner på Nasdaq, där vi var tionde största aktör när året avslutades. Ökade marknadsandelar och stigande efterfrågan på värdepapperskrediter är förklaringen till att Värdepappershandel fortsätter att utvecklas väl, skriver Per- Anders Tammerlöv.

Beslut om utdelning fattas på ordinarie bolagsstäman som planeras att hållas i början av maj.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons