Annons

Annons

Sitewide generic

Vinstlyft för Castellum

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 381 miljoner kronor (338) för det fjärde kvartalet 2015.

Hyresintäkterna uppgick till 850 miljoner kronor (822), medan värdeförändringarna på fastigheter blev +1.019 miljoner.

– 2015 är året som präglades av hög värdetillväxt, stor omsättning i portföljen och uppstartade förändringsprocesser. Året avslutades med en tillväxt i förvaltningsresultatet om hela 13 procent sista kvartalet, säger vd Henrik Saxborn i en kommentar.

Resultatet efter skatt landade på 2.881 miljoner (1.211), motsvarande 17,57 kronor (7,38) per aktie. Och bolaget redovisar nettoinvesteringar på 2.413 Mkr (– 529).

Annons

Annons

– Jag är övertygad om att 2016 blir ett år med fortsatt hög nettoinvesteringsvolym och en tillväxt i förvaltningsresultatet i paritet med målet om 10 procent, säger Saxborn.

Castellum äger fastigheter till ett värde om 42 miljarder kronor. Fastigheterna utgörs av lokaler för kontor och butik samt lager och industri. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 3,4 miljoner kvadratmeter.

Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag i Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons