Annons

Annons

Uppror bland småägare om Urwitz resebyrå-bud

Finansmannen Gabriel Urwitz vill vara med och omstrukturera resebyrå-branschen via sitt riskkapitalbolag Segulah, men småägarna anser budet på Travelpartner är för snålt.

Den 20 september lämnade företaget eTRAVELi ett bud på resebyrå-företaget Travelpartner som är börsnoterat på First North-listan.

eTRAVELi ägs av Segulah och eTRAVELi:s företagsledning.

Budet var på 28 kronor per aktie i Travelpartner.

Annons

Annons

I samband med att det presenterades, framkom även att storägare i Travelpartner motsvarande en ägarandel på 66 procent av Travelpartner valt att acceptera budnivån.

Men bland småägarna har meningarna gått isär.

Så här skrev signaturen _unknown på Di.se:s aktieforum Börssnack som reaktion på budet:

"Efter att gått igenom materialet för erbjudandet på TP från eTRAVELi samt bolagets utveckling det senaste året kan jag inte begripa hur storägarna kunnat gå med på budet om 28 kr/aktie.

Min prognos för 2010 är ett resultat om 2,30 kr/aktie.

Mina motiveringar till ett högre bud är:

- Budet ger PE 10 inkl kassan (5 kr/aktie). eTRAVELi betalar därmed 23 kr/aktie.

- Inga långfristiga skulder.

- Underskottavdrag om 10,3 mkr.

- Köpet av MrOrange väntas bidra positivt till resultat från dag ett.

- TP har nått tillräcklig stor volym där liten volymökning ger stor utväxling på resultatet.

- Trolig tilltagen tillväxt iom den rapportering som flera stora researrangörer givit.

- Troliga synergieffekter.

Sammantaget anser jag budet var alldeles för lågt, en nivå kring 33-36 kr/aktie känns klart motiverat.

Nuvarande bud ger tyvärr utrymme för spekulation huruvida storägarna, tillika grundare och ledning, fått andra ej offentliggjorda ersättningar, t ex nya 'tjusiga' tjänster inom den nya koncernen.

Budet går sannolikt igenom där hoppet nu står till konkurrerande bud vilket som bekant måste överstiga 32,20 kr/aktie.

Hur resonerar ni andra, kvarstår uppfattningen som går att läsa i tidigare trådar eller har ni ändrat er efter dryga veckan sedan budet offentliggjordes?

Flera stora researrangörer i minst tre artiklar sedan juli vittnar om stor ökning av bokade resor under höst och vinter jämfört med motsvarande period föregående år. Man bör därför kunna anta att även TP befinner sig i ett liknande läge.

di.se/Artiklar/2010/7/20/211146/Supervarmen-succe-for-resebolagen/

www.dn.se/resor/an-finns-det-julresor-till-solen-1.1174535

di.se/Artiklar/2010/9/11/214689/Charterflygen-gar-som-taget/"

Signaturen Emilez svarade på Di.se:s Börssnack:

"Japp.. Lite tråkigt att budet blev så lågt."

Emilez uppger sig även ha mejlat frågor om budet till Travelpartners vd Mattias Seseman och vice vd Magnus Lundin, och fått svar från dem vilket Emilez lagt upp på hemsidan Investeraiaktier.se.

Här är det mejl som Emilez skickade enligt hemsidan:

"Hej Magnus/Mattias,

Hur resonerar du kring försäljningen av TravelPartner?

För många av oss mindre aktieägare ter sig budet som ganska lågt om tillväxten skulle fortsätta vara god i TravelPartner vilket ter sig sannolikt då tillväxten i resbranschen generellt är mycket stark just nu.

De flesta har riktkurser betydligt över budnivån.

Vänliga hälsningar,

Emilez"

På Investeraiaktier.se finns även upplagt långa svar som uppges komma från Seseman och Lundin:

"Svar från Magnus Lundin:

Tack för frågan. Jag vet inte vilka aktieägare du pratat med då du säger att vissa mindre aktieägare ser budet som lågt. Jag har dock nu kikat på forumet på Di samt även på Avanza och Redeye. Jag kan inte annat än förundras över att man tror att bolagets ledning och storägare är okunniga bedragare när det kommer till affären och budnivån. Självklart finns inga oredovisade särintressen hos storägare eller ledning. Vi har fått en marknadsmässig värdering på bolaget som är mycket bra för alla aktieägare. Stora som små. Att tro att vi som storägare inte skulle kunna vänta några månader eller något år på en säker uppgång på 40-50% är nonsens. Vi har gjort en grundlig analys av nuläge, marknadsposition, framtida konkurrenter, risker i internationell expansion etc. och i ljuset av det så är budet mycket bra.

I den värdering som görs på forumen så blandas äpplen och päron friskt. Jag har jobbat med TravelPartner i 13 år och jag vet att man inte kan titta på charterproducenter som TUI, Kuoni och MyTravel (Fritidsresor, Apollo och Ving), eller på SAS och dra paralleller till en aktör som TravelPartner. Våra kunder, flöden och riskprofiler är mycket olika. Att värdera McDonalds på samma sätt som man värderar en innekrog går inte. Båda serverar mat och dryck till hungriga människor, men risken, beständigheten i vinstnivåer etc. gör att man inte kan dra slutsatser baserat på den ena, eller andres framgångar och motgångar.

Att jag accepterat budet beror naturligtvis på att jag tycker det är en fördelaktig värdering på bolaget. Jag sitter som bolagets vice VD, jag sitter i styrelsen, jag är grundare av bolaget tillsammans med min far. Jag har helt enkelt mycket, mycket initierad information. Om jag stod på utsidan och tittade in så skulle jag lyssna med spänning på den som hade en position som den jag besitter. Jag drar mig till minnes situation som bär vissa likheter med denna typ av diskussion. År 2007 så la AOL ett bud på Tradedoubler. Budpremien var i det läget 9%. Mycket sämre än den premie som gäller nu i TravelPartners fall. Budet rekommenderades enhälligt av styrelsen.

Aktiespararna var de som ropade högst för att få ägarna att säga nej till budet (se länk nedan). Aktiespararna lyckades sätta stopp för affären. Deras gärning ledde till kapitalförstöring av stora mått. Tradedoublers aktiekurs har sedan dess inte varit i närheten av budet. Värdet på bolaget är en bråkdel av vad budet låg på.

All spekulation i framtiden innebär en risk att målen inte nås.

Mvh

Magnus

PS. Här har du länkar till TradeDoubler-historien som bär vissa likheter med ett gammalt talesätt som kan vara relevant i vår situation ”den som gapar efter mycket, mister ofta hela stycket.”

http://www.aktiespararna.se/sajt/pressrum/Pressmeddelanden/Aktiespararna-rekommenderar-inte-budet-pa-TradeDoubler/

DS.

Svar från Mattias Sesemann:

Hej Emilez,

Tack för din fråga. Jag har sett att ett antal ägare haft synpunkter på nivån på budet på Börssnack. Vissa oseriösa inlägg förekommer som att det finns dolda agendor för ledningen mm vilket känns trist men det är väl inte mycket man kan göra åt det.

Jag kan inte annat än förvånas över att man tror att vi huvudägare samt ytterligare ca 10% av bolagets ägare saknar förmåga att värdera bolaget. Om vi tre huvudägare trodde att sannolikheten, att vi skulle kunna få t ex 40% mer för bolaget om sex till tolv månader, var stor så vore det minst sagt korkat att sälja nu. Vi är visserligen alla tre sociala personer men att ge bort övervärden till andra tillhör inte våra nöjen.

Kan inte kommentera de riktkurser du hänvisar till på av gällande börsregler. Generellt kan jag dock säga att alla riktkurser i alla bolag baseras på historiska data som man sen tar och extrapolerar framåt i tiden. Volvo är ett kul exempel på hur varierande det kan bli. S&P har en riktkurs på 80 kr som de släppte den 23/7. Mindre än en månad kom sen JP Morgan med en riktkurs på 135 kr. Ett bud på 120 kr skulle med andra ord kunna upplevas olika.

Vi som huvudägare är mycket nöjda med budet och hoppas att alla ägare skall glädjas över att vi verkligen får ett mycket bra bud.

Hälsningar,

Mattias

Och ett till svar från Mattias:

Hej Emilez,

Det jag ville säga var att INGEN vet hur framtiden ser ut. Det enda som är säkert om framtiden är just det. Vi gör alla bara kvalificerade gissningar utifrån det vi känner till. Då vi alla känner till olika mängd information så gör vi olika bedömningar om t ex riktkursen i Volvo.

Hälsningar,

Mattias

P.S. Tack för frågan om du kan lägga ut svaret på nätet. Uppskattar gesten. Svaret är självklart att du får göra precis som du önskar."

Realtid.se har sökt Mattias Seseman, Magnus Lundin och Gabriel Urwitz.

Urwitz svarar snabbt via mejl:

"Min kollega Percy Calissendorff ar den som hanterar denna investering. Han ar kopierad pa detta mejl", skriver Urwitz.

Realtid.se har sökt Calissendorff.

Travelpartners oberoende styrelseledamot Magnus Wiberg har gjort ett separat uttalande om eTRAVELi:s bud i ett separat pressmeddelande, där han rekommenderar Travelpartners aktieägare att acceptera budet.

Wiberg hänvisar bland annat till en utvärdering av budet som har gjorts av Erik Penser Bankaktiebolag.

Så här skriver Erik Penser Bankaktiebolag i sin utvärdering enligt pressmeddelandet om Wibergs uttalande:

"Fairness opinion

Styrelsen i Scanworld Travelpartner AB ("TravelPartner eller "Bolaget") har av eTikoncernen, genom Svenska Resegruppen AB ("Budgivaren"), erhållit en intresseförklaring avseende offentligt erbjudande på samtliga utestående aktier i TravelPartner ("Erbjudandet"). Erbjudandet innebär kontant vederlag om 28 SEK per aktie i Travel-Partner.

Huvudägarna i Bolaget (Leif Lundin, Magnus Lundin och Hyltingö Sesemann) har ingått åtaganden att lämna in och sälja sina aktier i TravelPartner inom ramen för Erbjudandet. Leif Lundin och Magnus Lundin är båda ledamöter i Bolagets styrelse. Erik Penser Bankaktiebolag ("EPB") har av styrelsens oberoende ledamot erhållit uppdraget att upprätta s.k. Fairness Opinion avseende Erbjudandets skälighet ur ett finansiellt perspektiv.

EPB baserar detta utlåtande avseende Erbjudandet på den, från Bolaget, erhållna information som Bolaget bedömt nödvändig och tillräcklig, diskussioner med VD, vice VD och den oberoende styrelseledamoten, samt övrig publikt tillgänglig information om Bolaget.

EPB har förlitat sig till att den information som erhållits från TravelPartner och som inhämtats från tredje part är korrekt, fullständig och tillförlitlig. Ingen oberoende granskning eller verifiering har således gjorts för att säkerställa riktigheten i denna information.

Vidare har EPB utgått ifrån att de prognoser och framtidsutsikter som redogjorts för av företrädare för TravelPartner är välgrundade och baserade på korrekta och rimliga antaganden.

EPB:s värdering av Bolagets långsiktiga intjäningsförmåga och relativa styrkeposition baseras på uppgifter och bedömningar från Bolagets ledning.

EPB:s analys grundas på värderingar utförda enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller och baseras på Bolagets nuvarande verksamhet och rådande marknadsförhållanden. Hänsyn har därmed ej tagits till eventuella framtida strategiska förändringar vilka skulle kunna påverka Bolagets riskprofil eller intjäningsförmåga, ej heller till potentiella synergieffekter efter genomfört förvärv. EPB:s ställningstagande gäller vid tidpunkten för avgivandet av denna Fairness Opinion och beaktar således inte förhållanden eller händelser som påverkat eller skulle kunna påverka Bolaget, vilka inträffat efter dagen för detta utlåtande.

Med grund i och med förbehåll för ovanstående är det EPBs uppfattning att, per denna dag, Erbjudandet är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för Bolagets aktieägare.

EPB bedriver bankrörelse i enlighet med svensk lag. EPB kan, som en del av den löpande verksamheten, ta positioner för egen eller för kunders räkning i värdepapper som kan komma att, direkt såväl som indirekt, påverka eller påverkas av Erbjudandet.

EPB har inte agerat finansiell rådgivare till Bolaget i anledning av det potentiella Erbjudandet. Ersättningen till EPB utgörs av fast arvode vilket inte är beroende av Erbjudandets utformning, prisnivå eller eventuella slutliga genomförande.

Denna Fairness Opinion är endast avsett att utgöra underlag för styrelsen för Travel- Partner i samband med dess utvärdering av Erbjudandet och skall som sådant inte tolkas som en rekommendation till aktieägarna i TravelPartner. Utlåtandet utgör ej heller någon bedömning av kursutvecklingen för TravelPartner-aktien i framtiden. Utlåtandet får inte användas, citeras, reproduceras eller på annat sätt återges utan skriftligt medgivande från EPB.

Svensk materiell rätt är applicerbar på detta utlåtande och tvist i anledning av utlåtandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Stockholm dag som ovan

Erik Penser Bankaktiebolag

Corporate Finance

Stockholm den 20 september 2010"

Segulahs Percy Calissendorff hör av sig i efterhand med svar på frågor via mejl.

Tydligen har en del Travelpartner-aktieägare kritik mot att budet är för lågt. Vad är din kommentar till det?

"Svar: Budet värderar TravelPartner till nästan en kvarts miljard eller 226 Mkr. Baserat på vår kunskap om marknaden och framtidsförutsättningarna för bolaget och de utmaningar branschen står inför bedömer vi att det är ett attraktivt pris för aktierna i Travelpartner. Man kan också konstatera att grundarna och huvudaktieägarna har valt att sälja på denna värdering. Även andra aktieägare anser att budet är attraktivt. Styrelsen har tagit extern rådgivning i värderingsfrågan i form av en fairness opinion och valt att rekommendera aktieägarna att sälja sina aktier till oss. Budet på 28 kronor är dessutom över den tidigare all time high kursen för aktien."

Varför har ni investerat i eTRAVELi, och vilka är dina förhoppningar på köpet av Travelpartner?

"Svar: eTRAVELi är ett spännande och välskött företag som verkar på en marknad som historiskt har uppvisat en stark tillväxt. Vi vill med köpet av eTRAVELi fortsätta att stödja bolagets ledning i deras ambition att ytterligare utveckla verksamheten både organiskt och via förvärv. Bakgrunden till budet på TravelPartner är att de båda bolagen bedöms ha en god passform och att TravelPartner har bättre förutsättningar att vidareutveckla sin verksamhet som del av eTRAVELi koncernen. eTRAVELis bud på TravelPartner ligger väl i linje med den tillväxtstrategi som bolaget har."

Travelpartners vice vd Magnus Lundin hör av sig i efterhand via mejl:

"Citaten från mig på bloggen investeraiaktier.se är just mina.

Citaten från DIs Börssnack om att vi skulle ha löften om “tjusiga tjänster” eller “ej offentliggjorda ersättningar” är såklart nonsens. Förutom att det skulle vara olagligt och oetiskt så är det rent påhitt. Fanns det något sådant så måste det såklart redovisas i prospektet. Jag vet förresten faktiskt inte vad som skulle kunna vara “finare” än de titlar och tjänster jag redan har :-) Då eTRAVELi redan har en VD i form av Ralph Axelsson så är ju i alla fall Mattias Sesemann garanterad en sämre titel. Spekulationerna är uppenbarligen totalt grundlösa.

Som du ser i mitt svar på bloggen ang. frågan om värderingen så gör jag min värdering av budet baserat på en mängd faktorer. Inte minst att jag sitter på extremt initierad information om bolaget. All spekulation om framtida vinster innebär en risk att målen inte nås. Jag drar mig åter till minnes AOLs bud på Tradedoubler från 2007. Budpremien ansågs även då “snål” och låg på 9%. I TravelPartners fall är premien mycket bättre. I fallet Tradedoubler var det Aktiespararna som ropade högst av alla att säga nej till budet på 215 kr/aktie. Jag tror du känner resten av historien. “Den som gapar efter mycket...” Baserat på de indikationer vi har från andra affärer som gjorts i branschen, i Norden och ute i Europa, har vi fått en mycket bra värdering på TravelPartner. Budet rekommenderas av Magnus Wiberg, grundare av Pricerunner och Testfreaks, och av Penser Bank. För oss som håller på med e-handel och även 66% av ägarna så tyder allt på att de som kan bolaget anser att det är ett bra bud.

Bolaget är inte lätt att analysera. Som du kan läsa i mitt svar i bloggen så skrev jag att en del av dessa “analytiker” som sätter egna riktkurser använder sig av siffror och informationskällor som inte är relevanta i fallet TravelPartner. Att jämföra vårt företag med TUI, Kuoni och MyTravel eller flygbolag som SAS är inte relevant. Det är lätt att tro det då vi alla är i resebranschen. Men det är som att jämföra McDonalds med Matsalen på Grand. Båda serverar bra mat och dryck till hungriga gäster. Men det är inte relevant att värdera bolagen på samma sätt.

Jag anser att vi har fått ett mycket bra bud som jag hoppas och tror alla aktieägare kommer bli mycket nöjda med."

eTRAVELi:s bud är villkorat på det sättet att bolaget har rätt att inte genomföra uppköpet av Travelpartner, om eTRAVELi inte får in en ägarandel på minst 90 procent i Travelpartner.

Budperioden (då Travelpartners aktieägare kan acceptera budet) varar till och med den 12 oktober.

Magnus Lundin förtydligar:

"Acceptansperioden på budet går ut 12 okt. För att inte röra till det så finns fullständiga budvillkor i prospektet som finns på www.etraveli.com. I dessa står det bl.a. att man vill komma upp i 90%. Men, och det är därför jag hänvisar till prospektet, man ger sig möjlighet att genomföra köpet på nivåer under 90% också."

Segulahs Percy Calissendorff hör av sig igen med svar på fler följdfrågor:

Kan det bli tal om att börsintroducera eTRAVELi på sikt? När tror du?

"Vi har helt nyligen förvärvat eTRAVELi och är angelägna om att nu få utveckla bolaget tillsammans med ledningen. Det finns således ingen planering för att sälja bolag just nu. En framtida börsintroduktion skulle kunna vara en av flera framtida exitalternativ."

Kommer ni sälja hela er ägarandel då tror du?

"Det är för tidigt att svara på i dagsläget."

Och vad kommer eTRAVELi att värderas till då?

"Det är nästan omöjligt att spekulera om framtida värden. Det beror på en mängd faktorer som idag är okända."

Vad är hela eTRAVELi värt nu före och efter köpet av Travelpartner anser ni?

"Vi kommenterar inte offentlig värden på de bolag som finns i vår portfölj."

Och hur stora synergier uppstår det nu då eTRAVELi och Travelpartner går samman?

"Detta är något vi får analysera i detalj när sammangåendet är genomfört."

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons