Annons

Annons

Sitewide generic

Tre systrar – en juristbyrå

Systrarna Krzymowska ska utveckla bolaget som grundades av föräldrarna för 21 år sedan.

Under namnet Krzymowski Juristbyrå ska tre kaxiga systrar i 20-års åldern driva verksamheten framåt.

– Vi är fortfarande unga, och det är viktigt för oss att inte bara luta oss tillbaka på den erfarenhet som vi har från branschen. Vi vill hela tiden utvecklas och därför har vi valt att studera samtidigt, säger Adriana Krzymowska, vd för byrån.

Anmäl dig till Realtid.ses Nyhetsbrev Juridik som skickas ut varje torsdag.

Annons

Annons

Tidigare fanns verksamheten utspridd över landet. Men numera har de Stockholm som bas – än så länge. Bolagsnamnet Krzymowski Juristbyrå ingår, berättar Adriana, i föräldrarnas kommanditbolag HRM Förvaltaren KB.

De tre systrarna tar gradvis över bolaget, samtidigt som de alla tre studerar juridik vid Stockholms Universitet.

– Krzymowski Juristbyrå är nästa steg för oss, säger Adriana Krzymowska.

Byrån ska fokusera på hotell- och restaurangbranschen, berättar hon.

– Vi hjälper våra klienter i kontakten med myndigheter, hyresvärdar och leverantörer. Vi försöker att utveckla verksamheten, och göra den större.

Att driva företag med sin familj känns helt naturligt.

– Som mäklare måste vi få två parter – som vill uppnår ett gemensamt mål på helt olika sätt – att komma överens. Då är det viktigt att samarbeta, och då är underlättar det att vi är systrar.

Det finns många juristbyråer som arbetar med företagsförmedling, och det finns många mäklare som arbetar med hotell och restauranger.

– Skillnaden är att vi kombinerar båda de här världarna, vilket gör oss oerhört starka.

– I framtiden vill vi öppna fler kontor så att vi kan ta hand om fler klienter, för i dagsläget är vi ju lite begränsade av att vi är så få. Vi är bäst, nu vill vi bli störst och starkast också.

På er hemsida står det: "Krzymowski Juristbyrå är Sveriges ledande juristbyrå inom vårt område" – är inte det lite väl kaxigt?

– Nej, det är helt sant! Det finns ingen annan som har ett så starkt fokus på den här branschen som vi har. Andra juristbyråer kommer bara in på det här då och då. Men vi arbetar med den här branschen hela tiden. Det gör oss till ledande.

Adriana befinner sig just nu i Polen, där föräldrarna, civilekonomerna Aleksander och Anna flyttade ifrån på sjuttiotalet.

– Under den sista terminen på juridikstudierna i Stockholm väljer man områden man är mest intresserad av. Jag tyckte att kurserna vid Universitetet Warszawski var mer intressanta än de i Stockholm.

Vad är det för kurser?

– Jag läser mest skatterätt och kommersiell rätt.

Hur är det att läsa juridik i Polen?

– Här finns en helt annan rättstradition. Det som vi har, som väldigt strukturerat och i ordning, ser helt annorlunda ut här på grund av krig, ockupationer och sedan kommunism i 50 år. För mig är det en väldigt ögonöppnande upplevelse. Jag har fått perspektiv på den svenska rättsordningen.

Det som vi normalt ser som naturliga lösningar på olika problem, behöver inte alls vara så i Polen, menar Adriana Krzymowska.

– Samtidigt finns det mycket likheter, den harmonisering som har skett sedan Polen gick in i EU leder till att det finns samma regler i båda länderna.

Men för entreprenörer inom hotell- och restaurangbranschen är skillnaderna stora mellan länderna.

– Vi jobbar nära restaurangbranschen och de har det jobbigt i Sverige just nu. De myndighetskontroller som införts på sistone har lett till en närmast ohållbar situation för många krögare.

Visst, man måste ha förståelse för att myndigheter ser till att verksamheten sköts ordentligt.

– Men det har eskalerat till en punkt där myndigheterna gör razzior och stormar in med, i flera fall tio kontrollanter från olika myndigheter och kräver att gå igenom hela lokalen, varulager, kassa, få se kopior på samtliga anställningsavtal och tillstånd med mera.

Istället för att fokusera på att driva verksamheten måste krögaren ta hand om kontrollanter och krögaren får därtill inte någon ersättning för den tid som läggs ner på myndigheter.

– Det finns ingen reglering kring hur många gånger per månad som en sådan här kontroll får genomföras. Krögarna behandlas som om de vore misstänkta i en brottsutredning utan att det ens finns minsta krav på misstanke om brott.

Hon berättar att de just nu har ett fall söder om Stockholm där nio myndighetspersoner stormade in i en alldeles nyöppnad restaurang.

– De provocerade fram en så laddad situation, att ägaren blev medvetslös och de tvingades att tillkalla ambulans. Sedan lämnade kontrollanterna lokalen innan ambulanspersonalen kom in, och ägaren fortfarande låg medvetslös.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons