Annons

Annons

Sitewide generic

Starkt 2015 för SBAB Bank

Rörelseresultatet blev 402 miljoner kronor (378) i fjärde kvartalet.

Utlåningen ökade under fjärde kvartalet till 297,0 mdkr (284,0), och inlåningen till totalt 76,6 mdkr (71,5). Rörelseresultatet blev 402 mnkr (378). Räntenettot ökade till 647 mnkr (603). Kostnaderna uppgick till 235 mnkr (176), varav omstruktureringskostnader utgjorde 17 mnkr (0). Kreditförlusterna uppgick netto till -11 mnkr (-3).

– Vår starka utveckling under årets tre första kvartal fortsatte under det fjärde kvartalet. Våra marknadsandelar på privatsidan steg både inom utlåning och inlåning. Nyutlåningen och nettotillväxten avseende bolån till privatpersoner var under det fjärde kvartalet vår högsta någonsin, säger SBAB:s vd Klas Danielsson, i en kommentar.

För helåret blev rörelseresultatet 1 492 mnkr (1 644), medan räntenettot uppgick till till 2 442 mnkr (2 111). Kostnaderna minskade till 809 mnkr (1 008), varav omstruktureringskostnader utgjorde 20 mnkr (178). Kreditförlusterna uppgick netto -40 mnkr (+30).

Annons

Annons

Avkastning på eget kapital uppgick till 10,2 procent (12,1), samt till 10,3 procent (9,0) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader. Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 28,6 procent (29,8).

– I december fick vi reda på att vi återigen har Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI), tack vare höga betyg på service, enkelhet, transparens, pris och produkt. Även på företagssidan är vi framgångsrika. Vi hamnade på en andraplats, ynka 0,1 enheter från förstaplatsen, säger Danielsson.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons