Annons

Annons

Sitewide generic

Stabilt bokslut av Diös

Fastighetsbolaget rapporterar förbättrat resultat under 2016. Castellum-affären höjer fastighetsvärdena i år med en tredjedel. 

Diös hyresintäkter för rapportperioden uppgick till 1.323 miljoner kronor och ekonomisk uthyrningsgraden uppgick till 90 procent. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna under 2016 med 3,2 procent.

Förvaltningsresultatet för 2016, det vill säga resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 539 miljoner kronor, jämfört med 508 miljoner året innan. I jämförbart bestånd ökade förvaltningsresultatet med 4,7 procent jämfört med föregående år.

Driftöverskottet ökade med 4 procent till 806 miljoner kronor jämfört med 776 miljoner kronor år 2015. Ett förbättrat uthyrningsläge och minskade fastighetskostnader har bidragit till förbättringen.

Annons

Annons

Resultat före skatt uppgick till 957 miljoner kronor jämfört med 845 miljoner för 2015. Resultatförbättringen har sin främsta orsak i orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter och räntederivat. Fastigheternas bokförda värden uppgick till 13,7 miljarder kronor per den 31 december 2016.

Den 21 november tecknade Diös avtal med Castellum om att förvärva norrlandsfastigheter för 4,5 miljarder kronor. Förvärvet finansierades inom ramen för Diös finanspolicy genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 1.853 miljoner kronor samt genom nya banklån om cirka 2.700 miljoner. Tillträde skedde den 1 februari.

”Förvärvet av 32 fastigheter från Castellum till ett värde av 4.500 miljoner kronor tar Diös till en ny nivå. Jag är otroligt glad att vi tog denna möjlighet när den dök upp. Vi köper rätt fastigheter i rätt lägen med rätt hyresgäster. De positiva effekterna av förvärvet är många där ett förbättrat hyresgästerbjudande och stordriftsfördelar lyser starkast. Vi når en kritisk volym sett ur förvaltningseffektivitet i två av Sveriges hetaste tillväxtstäder, Umeå och Luleå, och vi stärker både vårt kassaflöde och våra finansiella nyckeltal”, skriver Knut Rost i sitt vd-ord.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2 kronor per aktie.

 

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons