Annons

Annons

Snedvriden konkurrens inom högskolan

Universitet och högskolor klassificerar samma kurs på olika sätt, vilket leder till att en del får mer statliga pengar än andra.

Detta får hård kritik av Riksrevisionen, som lägger ansvaret på regeringen och Högskoleverket. Riksrevisionen har granskat systemet för hur staten ska fördela resurserna till den högre utbildningen, ett system från 1993.

Bland annat konstaterar utredarna att klassificeringen av kurser i medie- och kommunikationsvetenskap spretar åt flera håll. Visserligen anser de flesta högskolor att dessa kurser ingår i det samhällsvetenskapliga området, som ger lägst statlig ersättning.

Men några skolor har klassat medie- och kommunikationskurser som teknisk utbildning och flera som medie- och designutbildning och får därmed betydligt mer statliga pengar.

Annons

Annons

Riksrevisionen fastslår att det inte är "i enlighet med riksdagens intentioner att lärosätena kan förändra de ekonomiska möjligheterna att ge specifika kurser genom att klassificera kurser till utbildningsområden med högre ersättning".

Därför vill revisorerna att regeringen gör en översyn av hela systemet med hur högskolekurser ska klassificeras. De rekommenderar också Högskoleverket att utveckla sin uppföljning som hittills inte anses ha varit ändamålsenlig.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons