Annons

Annons

Sitewide generic

Ser potential i svensk logistik

Fastighetsförvaltare undersöker megatrenders effekter på framtidens logistiksektor.

Tillverkningsindustrin i Sverige fortsätter att driva efterfrågan för logistikanläggningar tillsammans med en växande e-handel.

Det gör att den nordiska och framför allt svenska marknaden väntas vara lockande för investerare, enligt en färsk rapport från globala fastighetsförvaltaren TH Real Estate.

I rapporten har bolaget analyserat megatrenders potentiella effekter på framtidens logistiksektor, både globalt och i Sverige och dragit slutsatsen att de så kallade megatrenderna fortsätter att ha en betydande inverkan på sektorn.

Annons

Annons

Några av effekterna som lyfts fram har att göra med det ökande behovet av logistikutrymme i utvecklingsländerna för att tillmötesgå framväxten av medelklasshushåll. Samtidigt behövs nytänkande kring utformningen av byggnaderna när urbana områden blir mer tätbebyggda och byggnadsspecifikationerna väntas bli striktare när logistik överlappar med produktionshantering och forskning- och utvecklingsverksamhet, framgår det av rapporten.

Fastighetsbolagets analys av den nordiska marknaden visar att förflyttning av tillverkning till utvecklingsländer minskat och att det gynnar länder som Sverige, som behållit en kärna av sin tillverkningsindustri.

– Globala megatrender resulterar i en mängd demografiska, ekonomiska, sociala och teknologiska förändringar och några kommer att ha betydande effekter på logistiksektorn. I Sverige ser vi att en fortsatt stark tillverkningsindustri i kombination med en växande detaljhandel leder till ett fortsatt ökande behov av högkvalitativa logistikanläggningar, säger TH:s analyschef för Europa Stefan Wundrak.

– Många logistikfastigheter har redan utvecklats och anpassats för att möta mer komplexa behov. Megatrenderna kommer att medföra ökad komplexitet i leverantörskedjan och kräva att sektorn konstant anpassar sig. Investerare måste följa utvecklingen noga för att kunna förutse den transformation som olika städer, länder och marknadssegment kommer att genomgå som ett resultat av att megatrenderna börjar slå igenom, säger han.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons