Annons

Annons

Sitewide generic

RealXState avlistas omedelbart

RealXState har överträtt regelverket och därmed ska preferensaktierna avlistas från handel på First North.

Disciplinnämnden vid Nasdaq har funnit att RealXState överträtt regelverket och därmed beslutat att preferensaktierna i RealXState med omedelbar verkan ska avlistas från handel på Nasdaq First North.

Disciplinnämnden konstaterar att RealXState under förhållandevis lång tid inte uppfyllt listningskraven, att bolaget i väsentliga avseenden överträtt Regelverket i fråga om offentliggörande av information och hantering av insynsregister, samt att ett antal otillåtna transaktioner i bolaget genomförts och att dessa skapar stor osäkerhet om bolaget. Förtroendet för bolaget får anses vara så skadat att det knappast inom överskådlig tid kan återställas.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons