Annons

Annons

Sitewide generic

"Räkna med Hebi"

Hebis vd Mikael Skönborg har en plan för hur Refaat el-Sayeds gamla bolag ska komma ur konkurssituationen.

Refaat el-Sayed gamla bolag Hebi Health Care har haft ett tufft år 2011 som slutade med att bolaget försattes i konkurs.

Det är det italienska bolaget Orsa som lämnat in ansökan med krav på 13,4 miljoner kronor.

Men Hebis vd Mikael Skönborg är inte orolig utan ser istället fortsatta möjligheter.

Annons

Annons

Hebi Health Care uppger å sin sida att man har en motfordran på Orsa på minst 14 miljoner kronor. Enligt Mikael Skönborg handlar detta om en fordran på Orsa som Hebi tog över från Refaat el-Sayeds bolag Hebi Tex. Domstolen ansåg dock att det fanns för lite bevis för att denna fodran existerar.

I beslutet skriver rätten att uppgifterna som Hebi lämnat är "mycket opreciserade och innehåller stora oklarheter".

– På sätt och vis kan man säga att Refaat gick in och hjälpte till eftersom vi inte visste om att denna fordran fanns. Vi köpte den här fordran mot en revers. Istället för en skuld till Orsa har vi nu en skuld till Hebi Tex. Vi trodde att det skulle göra susen, men så blev det inte, säger Mikael Skönborg.

Under två veckors tid har han diskuterat med konkursförvaltare Roland Sundqvist, vid Grönberg advokatbyrå, samt med bolagets styrelse huruvida tingsrättens konkursbeslut ska överklagas eller om fodran ska lämnas tillbaka.

– Den goda nyheten är fortfarande: räkna med Hebi. De flesta, till och med jag, trodde att om man sätts i konkurs så är det kört. Men det betyder inte att bolaget upphör att existera. Det finns återupplivningsmöjligheter, säger han Mikael Skönborg.

Hebi har tidigare meddelat att konkursbeslutet ska överklagas men nu verkar man ha ändrat sig på den punkten. En av anledningarna till att styrelsen överväger att låta bolaget förbli i konkurs är att det finns ytterligare en konkursansökan inskickad till domstolen. Hebi har nämligen en skuld till Skatteverket på 460.000 kronor.

– Vi kommer förmodligen gå i konkurs ändå även om vi vinner mot Orsa eftersom vi måste få fram pengar i kontanter till Skatteverket och det går inte i bolaget i dag. De som hållit bolaget i liv sedan i maj är inte beredda att gå in med så mycket mer, säger Mikael Skönborg samtidigt som han påpekar att han själv är den som stoppat in mest pengar i bolaget under fjolåret då han köpte ut Refaat El-Sayed.

Konkursförhandlingen med anledning av Skatteverkets ansökan var utsatt till i dag, den 12 januari. Men enligt Mikael Skönborg är den vilandeförklarad eftersom bolaget redan är satt i konkurs.

Hebi förhandlar nu med de övriga 30 fordringsägarna där de erbjuds att kvitta sina fordringar mot nyutgivna preferensaktier. Fodringsägarna måste även göra en viss nedskrivning.

– De måste skriva ned fodringarna lite då vi har stora efterställda fodringar i form av konvertibellån. Det ingår även i planen att de som har konvertibellån ska erbjudas att byta ut dem mot stamaktier eller preferensaktier.

Sista steget för Hebi är att göra ett offentligt ackord där de sista fodringarna ska försvinna.

– De som inte går med på att byta ut till stamaktier eller preferensaktier ska ned till 25 procent. Då kanske det finns en halv miljon kvar och det kan vi säkert få in från gamla aktieägare.

Mikael Skönborg förklarar att Hebi har en ny kontrollstämma inplanerat den 3 juni där bolaget ska kunna visa att eget kapital är återställt. På grund av kaoset som varit kring bolaget under fjolåret tror inte Mikael Skönborg att det är realistiskt att hinna komma på fötter tills dess.

– Då blir det likvidation och den kan man inte häva. Ett konkursbo lever många månader därefter. Men frågan är om vi vill gå i konkurs nu eller om en månad vid förhandlingen med Skatteverket, säger Mikael Skönborg.

Planen nu är att köpa upp fodringarna och samla pengar i ett separat bolag genom nyemissionen.

– Där kan både små och stora investerare köpa in sig. Om man är intresserad kan man kontakta mig direkt. Vi behöver inte få in så många miljoner för att det här ska funka, säger han.

Vad är målet med bolaget efter det?

– Vi ska få en vinstdrivande verksamhet och utnyttja våra förlustavdrag på 200 miljoner kronor som är skattefria vinster. Det är ju värt 60 miljoner i mindre skatt. Om man tar bort konvertibelägarna så är skulderna 50-60 miljoner, ungefär samma nivå. Det finns även en möjlighet att förlustavdragen är ännu större efter vad som har hänt i år och vad som kommer hända nästa år.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons