Annons

Annons

Sitewide generic

Ökade placeringstillgångar för försäkringsbolagen

Nya siffror från SCB visar att försäkringsbolagens placeringstillgångar sväller.

Under fjärde kvartalet växte placeringstillgångarna hos försäkringsföretagen så att det knakade. Vid kvartalets slut hade de ökat med 64 miljarder kronor jämfört med tredje kvartalet – och 120 miljarder kronor mer än samma period föregående.

Det visar nya siffror från  SCB.

Totalt uppgick värdet på placeringstillgångarna till 4 008 miljarder kronor. För livföretagens uppgick värdet till 3 512 miljarder kronor och för skadeföretagen 497 miljarder kronor. Ökningen har livbolagen stått för medan skadeföretagens placeringstillgångar har minskat i värde med 34 miljarder kronor jämfört med sista kvartalet 2014.

Annons

Annons

Ökningen av placeringstillgångarnas marknadsvärde har skett trots en nettoförsäljning av tillgångar värda 22 miljarder kronor i slutet av förra året.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons