Annons

Annons

Sitewide generic

Nya bankregler träder i kraft

Krishanteringsdirektivet börjar gälla från och med 1 februari. Hökmark: "Ansvaret för förlusterna får inte slussas vidare till staten."

I dag måndag 1 februari träder EU:s nya krishanteringsdirektiv i kraft och blir svensk lag. EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M) har förhandlat fram direktivet.

"Den nya lagstiftningen innebär tydliga regler om att ägare och de som investerar i banker blir ansvariga för när en bank går med förlust och riskerar att falla. Ansvaret för förlusterna får inte slussas vidare till staten för att hjälpa banken ut ur problemen", skriver Gunnar Hökmark på sin blogg på måndagen.

Stater har dock fortsatt möjlighet att gå in och stötta banker i kris, efter att ägare och huvudlångivare har fått ta sina förluster.

Annons

Annons

"På det viset kan vi garantera en fungerande banksektor samtidigt som bankers ägare och långivare får möta samma villkor som när det gäller andra företag", menar Hökmark.

Samtidigt rullar förhandlingarna om bankstrukturlagstiftningen vidare. Hökmark ingår i EU-parlamentets konservativa grupp EPP och sitter i parlamentets ekonomiutskott där han leder arbetet med EU:s nya bankstrukturlag.

I november meddelade Hökmark dock att han nått en informell överenskommelse med den socialdemokratiska gruppen om att förslaget om att storbanker måste dela upp sina verksamheter ska strykas.

Och nu skriver han att det står helt klart att det "inte blir automatisk separation av stora banker".

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons