Annons

Annons

Sitewide generic

Norska oljefonden ökar i fastigheter

Gränsen höjs för fastighetsinvesteringar från 5 till 7 procent. Samtidigt som det införs strängare krav för onoterade aktier.

Norges statliga oljefond har ett värde på omkring 7000 miljarder norska kronor och enligt placeringsstrategin ska innehavet fördelas mellan 60 procent aktier, 35 procent räntebärande papper och 5 procent fastigheter. Norges Bank Investment Management som förvaltar oljefonden har velat höja andelen fastigheter till 10 procent. Idag uppgår andelen fastigheter till 3,1 procent.

Norges Bank Investment Management förvaltar fonden åt norska finansdepartementet för norska folkets räkning. Finansministern bestämmer fondens placeringsstrategi utifrån råd dels från Norges Bank Investment Management och dels från diskussioner i parlamentet.

Enligt Dagens Näringsliv föreslog finansministern Siv Jensen igår att öka gränsen för fastighetsinvesteringar från 5 procent till 7 procent vilket skulle betyda att investeringarna i fastigheter kan uppgå till nästan 500 miljarder norska kronor från nuvarande nivå på drygt 200 miljarder. Samtidigt införs strängare krav för nya fastighetsinvesteringar, vilket i stora drag innebär att fonden endast får investera i onoterade fastigheter om det ger bättre riskavägd avkastning än noterade aktier och obligationer.

Annons

Annons

Norska oljefonden äger aktier i flera svenska fastighetsbolag och är en av storägarna i Fabege med en ägarandel på 2 procent.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons