Annons

Annons

Sitewide generic

Kapitalbufferten höjs på grund av ökade risker

Finansinspektionen höjer den kontracykliska kapitalbufferten med två procent. Bankernas kapitalbehov till följd av ändringen ökar med nära nio miljarder kronor.

Skuldberget byggs på av höga bopriser och låga räntor. Därmed ökar de finansiella riskerna, anser Finansinspektionens (FI) styrelse. Nu har den beslutat att den kontracykliska kapitalbufferten höjs till 2 procent i mitten av mars nästa år.

Det beräknas innebära att bankernas behov av kapital stiger med 8,8 miljarder kronor.

Systemriskerna det finansiella systemet står inför är i dag större än vad de var vid den senaste höjningen till 1,5 procent 2015.

Annons

Annons

– Riskerna för det finansiella systemet ökar. Höga bostadspriser, låga räntor och en stark ekonomisk utveckling i Sverige kan dessutom medföra att kredittillväxten tilltar ytterligare, säger FI:s gd Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

Beslutet är avsett att lindra effekten av eventuella kreditförluster framöver.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons