Annons

Annons

Hård kamp i USA om pyramidspelsbolag

"Det finns juridiskt sett ingenting fel i princip med multilevel marketing-modellen, nätverksmarknadsföring. Frågan är istället hur den används", säger James Kohm, på FTC i USA till Realtid.se.

NEW YORK Handelsmyndigheten FTC lade i april 2006 fram ett förslag som om det antas kan skärpa informationskraven på pyramider och MLM-företag, vilka enligt kritikerna frodats under Bushregeringen. Under president Clinton gick FTC till offensiv mot vad man såg som säljpyramider, men när George W. Bush Jr., tog plats i Vita Huset utsåg han en MLN-lobbyist till ny FTC-chef. Det var en seger för en bransch som satsat miljontals dollar på Bush och republikanerna.

FTC försökte under 1970-talet komma åt pyramider och MLM-företag, men MLM-jätten Amway fick sensationellt nog grönt ljust av FTC efter en intern juridisk undersökning 1979.

Under andra delen av Clinton-eran stämdes ett dussintal MLM-företag, men efter 2001 har myndigheten legat lågt. Sektorn uppskattas idag till 15 till 30 miljarder dollar (mellan 100 och 300 miljarder kronor.)

Annons

Annons

James Kohm, som jobbar med konsumentskydd på FTC, säger i en intervju för Realtid.se att man inte ska dra för stora växlar från domslutet 1979, eftersom dagens MLM-företag inte använder samma modell som Amway hade då. Domen sade enligt honom helt enkelt att Amway då sålde tillräckligt med produkter på en specifik marknad för att täcka de kommissioner medlemmarna fick.

– Att som en del gör säga att en verksamhet är legal om man följer Amway-modellen är löjligt, säger han. Läs Realtid.se:s artikel om Grupptalan mot Amway här.

FTC varnar på sina hemsidor konsumenterna för pyramider och ger vägledning om hur man ska skilja på legitima säljföretag och en förtäckta pyramider. Nyckelkriteriet är att pyramider inte lever på att sälja produkter utan på att rekrytera nya säljare, dvs att fylla på pyramiden nerifrån. Det spelar ingen roll om företaget ifråga säger att de visst säljer produkter, för det handar i allmänhet om tricks för att dölja rekryteringsavgifterna.

Robert FitzPatrick, som är expert på varudistribution och en ledande kritiker på området, säger att det finns extremt få, om ens några legitima MLM-företag.

– För att de inte ska klassas som en pyramid av FTC måste de sälja minst 70 procent av sina produkter till konsumenterna, säger han.

Men kruxet är enligt honom att regeringen inte ser till att lagen tillämpas.

– Pyramider skadar marknaden. Normalt brukar regeringen försöka stoppa sådant, eftersom det handlar om korruption och bedrägerier, men i USA fick vi ett administrativt domslut som sa att företag kan bedriva sådan verksamhet på vissa villkor och en regering som inte såg till att de följde reglerna, säger Robert FitzPatrick.

Under Clintons tid som president – han hade inte fått pengar från branschen – började FTC gå efter denna verksamhet. Man åtalade fler av detta slags företag mellan 1995 och 1999 än man gjort under de föregående 17 åren och lade fast riktlinjer för hur man ska kunna avgöra om det rör sig om bedrägerier eller inte. Det började ge resultat och det såg ut som om MLM-branschen till slut skulle stoppas, men när Bush kom till makten – han hade tagit emot miljontals dollar från Amway – utsåg han advokaten Timothy J. Muris, en lobbyist för Amway, till ny chef för FTC. Muris firma fortsatte representera Amway under hans tid som FTC-chef. Och Muris utsåg sedan David Scheffman till chefsekonom för FTC. På hans meritlista fanns bland annat att han som expertvittne försvarat MLM-företaget Equinox när det undersöktes av Clinton-erans FTC.

– Scheffman sa i sitt vittnesmål att Equinox inte var ett pyramidföretag eftersom det drevs på samma sätt som Amway, men FTC beslöt ändå att stoppa Equinox. Samme man blev nu chefsekonom för FTC. Vi har också sett hur flera av FTC:s toppjurister tagit jobb hos advokatbyråer som representetar MLM-företag. Dessa bedrägerier har inte oväntat spridits snabbt under de senaste sex åren. De opererar nu under politiskt skydd, säger han.

– Det är inte rätt att säga att FTC skulle ha sovit på sin post. Vi har begrände resurser och det finns många kriterier som avgör vilka fall vi tar oss an. Det finns fler saker än pyramider på vår horisont. Det faktum att antalet fall gick ner är inget märkligt, säger James Kohm, som inte heller tror att det skulle ligga någon slags ”pro-business” agenda bakom Timothy Muris policy på detta område. Han pekar också på att världen såg annorlunda ut i slutet på 1990-talet. Spam var en stor fråga, men inte säkerhet som däremot dominerade bilden 2003.

Timothy Muris avgick 2004 och ersattes av Deborah Platt Majoras. Det finns tecken på att FTC blivit mera aktiva sedan dess. De har genomfört en serie omfattande nedslag i samarbete med justitiedepartementet som misstänkts för bedrägliga ”affärsmöjligheter” och hemarbete.

– Drömmen om att äga ett eget företag är lika amerikansk som äppelpaj, men lurendrejarna som säljer affärsmöjligheter förstör deras chanser, sa den nya FTC-chefen i ett uttalande efter ett tillslag mot 200 företag i 14 delstater 2005.

FTC:s nya förslag regel om ”affärsmöjligheter” (”Business Opportunity Rule,” April 2006) går ut på att kräva av dem att de öppet deklarerar varifrån inkomsterna kommer och hur stor chans nya säljare har att verkligen få inkomster från verksamheten. Eftersom de i stort sett är lika med noll skulle reglerna kunna ha en dämpande effekt. James Kohm vill dock inte se förslaget som ett tecken på en ny och hårdare attityd, utan om att man vill få in synpunkter från allmänheten.

– Det finns juridiskt sett ingenting fel i princip med MLM-modellen. Frågan är istället hur man använder den, säger James Kohm.

Robert FitzPatrick säger däremot att det är märkligt att ha företag med dussintals säljnivåer. Han är expert på distribution och säger att det inte behövs fler än fyra nivåer ens för ett globalt säljföretag.

– Detta såvida man inte är ute efter att lura skjortan av folk i en säljpyramid. De lockar naiva människor med löften om snabba inkomster, men ägnar sig i själva verket åt klassiska bedrägerier.

Realtid.se har utan framgång sökt få en kommentar från World Federation of Direct Selling Associations, WFDSA, som bland annat bedriver lobbyverksamhet för MLM-branschen.

Hans Sandberg

korrespondent New York

redaktionen@realtid.se

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons