Annons

Annons

Sitewide generic

Här vill unga jurister jobba

Offentlig sektor konkurrerar ut advokatbyråer. "Advokatbyråerna måste bli mer attraktiva för alla småbarnsföräldrar", säger Setterwalls vd Joakim Edoff.

Med hopp om bättre balans mellan arbete och fritid finns unga juristers drömjobb inom offentlig sektor. Det visar Blendow Group Researchs årliga Juristbarometer som presenteras för sjunde året i rad. Undersökningen belyser vad framtida och unga jurister har för kunskaper och attityder om branschen.

Juristbranschen går, likt samhället i stort, mot en generationsväxling. I juristbranschen lämnar äldre män kåren för att ge plats åt en yngre generation, där majoriteten är kvinnor.

Viktigast för unga jurister just nu är att skapa balans mellan arbete och fritid samt att umgås med familjen. Förmåner som uppskattas på en arbetsplats, förutom lön, är goda förutsättningar för föräldraledighet, flexibla arbetstider, pensionsförsäkring samt betald övertid.

Annons

Annons

Den viktigaste samhällsfrågan anses vara ekonomin, dock anser just kvinnliga svaranden att jämställdhet är den viktigaste frågan.

Generellt visar undersökningen att, medan unga manliga jurister vill tjäna pengar, så vill unga kvinnliga jurister främst värna om utsatta.

Den stora frågan är hur arbetsgivare samt advokatbyråer ska lyfta fram sitt budskap, hur man ska verka vara en attraktiv arbetsgivare. En fjärdedel av de som svarat i enkäten tror att de är verksamma advokater inom tio år, 16,4 procent hoppas bli delägare på en advokatbyrå. Kvinnor ansåg detta vara mindre sannolikt än männen.

Unga kvinnliga jurister är, enligt undersökningen, mer benägna än män att testa olika branscher och tjänster. Även om blivande samt unga jurister värnar om sin fritid så verkar de ändå vara beredda på att arbeta mycket om och när det krävs.

Advokatfirman Setterwalls hamnar på 20 plats på unga juristers drömlista.

– Advokatbyråerna måste bli en mer attraktiva för alla småbarnsföräldrar, säger Setterwalls vd Joakim Edoff.

Han menar att det finns en felaktig bild bland unga jurister om att advokatbyråer är väldigt hierarkiska organisationer.

Men så är det inte?

– Nej, du skulle bli förvånad om du var på en byrå en vecka eller eller en månad.

I helgen ska Setterwalls till Öland för att diskutera hur de ska jobba upp sitt varumärke inifrån.

– Hela advokatkåren måste verka för att spräcka stereotypen att man bara jobbar och jobbar och att allt skulle handla om debiterbara timmar för så är det inte.

Unga juristers drömlista 2010

1. Sveriges Domstolar

2. Justitiedepartementet

3. UD

4. FN

5. Åklagarmyndigheten

6. Regeringskansliet

7. EU-institutioner

8. Rikspolisen

9. Mannheimer Swartling

10. Ikea

11. Sida

12. Vinge

13. Google

14. Amnesty

15. TV4

16. Cederquist

17. Lindahl

18. SEB

19. Exportrådet

20. Setterwalls

Juristbarometern 2010

Är utförd av BG Research, ett affärsområde inom Blendow Group.

Syftet med undersökningen är att kartlägga vad unga jurister; studenter, notarier samt biträdande jurister har för åsikter och önskemål. Juristbarometern presenteras för sjunde året i rad.

Det är en nätbaserad undersökning med 60 frågor.

9.162 personer har mottagit enkäten.

2.042 svar har trillat in.

Svarfrekvens: Totalt: 22 procent.

Svarsfrekvens bland studenter: 17 procent, notarier 40 procent och biträdande jurister 38 procent.

De allra flesta svarande är mellan 21 och 29 år.

Orsakerna till att man vill bli jurist är för att det är allmänbildande: anser 54,9 procent, det är ett välbetalt arbete: 42,7, procent, man hjälper utsatta, 31,2 procent

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons