Annons

Annons

Sitewide generic

Fed inför hårdare krav på stresstester

De strängare kraven på stresstesterna riskerar att minska bankernas utdelningar.

Financial Times skriver att storbankerna i USA förbereder sig för tuffare stresstester från amerikanska centralbanken Federal Reserve. Stresstestet har blivit centralbankens verktyg för att kontrollera att bankerna har tillräcklig kapitalberedskap. De årliga stresstesterna infördes efter Lehman-kraschen 2008 för att försäkra sig om att det ska finnas tillräckligt med kapital i banksystemet vid olika negativa scenarier.

Fed prognosticerar kärvare tider och amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, US bank regulator, uttalade sig i förra veckan om att de operationella riskerna i banksektorn har ökat och räknar även med fortsatt höga stämningsbelopp.

I förra veckan uttalade sig Feds governor i Minneapolis, Neel Kashkari, att amerikanska bankerna fortfarande utgör ett kärnvapenhot  mot ekonomin och att bankerna måste ha högre andel kapital.  De hårdare kraven på stresstesterna kommer sannolikt att minska bankernas utrymme för utdelningar eller återköp av aktier.

Annons

Annons

Förra året klarade sig samtliga storbanker Fed's stresstest men först efter att JP Morgan Chase, Morgan Stanley och Goldman minskat beloppen för utdelningar och återköp.     

33 amerikanska banker kommer göra stresstestet i år och resultatet kommer att publiceras i juni.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons