Annons

Annons

Sitewide generic

Europeiska fondbranschen fortsätter tappa

Stora utflöden fortsätter på grund av osäkerheten men investerare fortsätter sätta in mindre summor i alternativa UCITS-produkter samt fastigheter.

Europeiska fondsparare fortsätter att undvika risk genom att plocka ut pengar från fonder. Statistik för februari visar att det största utflödet var i obligationsfonder, tätt följt av aktiefonder, enligt en sammanställning från Thomson Reuters Lipper.

Nettoutflöden från obligationsfonder uppgick under förra månaden till 11,4 miljarder euro medan motsvarande siffra för aktiefonder blev 8,4 miljarder euro. Även blandfonder, som åtminstone i Sverige var väldigt populära under förra året, led av utflöden som uppgick till över fem miljarder euro.

Således fortsätter trenden med riskaversion som påverkats av den svaga starten på året och turbulensen på marknaderna, enligt Thomson Reuters Lippers rapport.

Annons

Annons

Det totala utflödet från alla så kallade mutual funds under februari uppgick till 24 miljarder euro.

När det gäller den geografiska fördelningen så blev det ett nettoinflöde i endast nio av de 34 marknaderna i sammanställningen. Störst flykt blev det från aktiefonder registrerade i Luxemburg där siffrorna uppgick till 18 miljarder euro. Storbritannien och Spanien hamnar på andra respektive tredje plats på listan med utflöden om 2,8 miljarder euro respektive 800 miljoner, enligt rapporten.

Däremot så fortsätter populariteten för alternativa tillgångar i UCITS-format att växa. Segmentet noterade en ökning av kapital om över 1 miljard euro.

Samtidigt blev det en del mindre inflöden i fastighets- och råvarufonder som uppgick till 600 respektive 300 miljoner euro.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons