Annons

Annons

Sitewide generic

Ekonomer räknar med fler ECB-stimulanser

En majoritet spår kvantitativa lättnader från centralbanken under 2016.

Över 60 procent av de ekonomer som svarat på en Bloomberg-enkät uppger att de bedömer att Europeiska centralbanken (ECB) genomför fler stimulansåtgärder under året.

Det är därmed 20 procent fler än i december 2015 som räknar med ytterligare stimulanser.

Ökningen beror främst på oljeprisfallet och den de dystra inflationsutsikterna för euroområdet, enligt Bloomberg.

Annons

Annons

75 procent svarar att de tror att Draghi utökar ECB:s stödköp från dagens 60 miljarder euro till 66 miljarder euro, medan 53 procent spår att inlåningsräntan sänks ytterligare.

ECB genomförde de första kvantitativa lättnaderna för tio månader sedan. Men det är fortfarande en lång resa till centralbankens inflationsmål på 2 procent. Målet har därför förlängts två gånger.

I mars ska ECB publicera uppdaterad information om inflationen samt kommunicera en ny tillväxtprognos för euroområdet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons