Annons

Annons

Sitewide generic

Alfred Berg: Snart lugnar sig marknaden

Bra rapporter kan ge kurserna en skjuts uppåt, säger Alfred Bergs chefsstrateg.

Vi behöver inte vänja oss vid en permanent högre volatilitet men vi befinner oss i en lågtillväxtmiljö där förtroendet för ekonomin och dess förutsättningar naturligt blir skakiga.

Det är centralbankspolitiken och förtroendet för den som utgör den största risken, inte att konjukturen har toppat och att en lågkonjuktur kan skönjas, säger Jonas Olavi, allokeringschef på kapitalförvaltaren Alfred Berg till Realtid.

En guppig resa utlovas men det blir tillväxt, var Olavis meddelande även vid Fondmarknaden.se:s prisutdelning till landets bästa fonder nyligen.

Annons

Annons

– Jag tror att det kan bli lite högre volatilitet men att tro på en beständigt högre nivå tror jag man ska akta sig för, för då extrapolerar man nutiden in i framtiden. Regnar det idag så regnar det säkert imorgon, ungefär så, men jag tror inte på det utan tänker alltid 'mean reverting', tvärtemot. Vad skulle kunna vända den nuvarande bilden är sådant jag tittar på mer, säger han i en intervju.

Det blir också en skillnad mellan de globala regionerna när det gäller tillväxt.

– Kinas första kvartalssiffror tror jag blir successivt bättre, det är fortsatt hygglig tillväxt i USA och likaså i Europa som ligger i en förstärkningstrend. Det ser också bra ut i Norden, med kraftig tonvikt på Sverige, säger han.

Varför synen på Europa är positiv har att göra med att Tyskland går bra, Spanien likaså och att Frankrike "äntligen fått näsan över vattenytan" och har tillväxt för först gången på länge. Går de bra så dras även övriga Europa med.

Synen på USA är också positiv men dock med lite mer nedtonade förväntningar.

– Där har det toppat enligt indikatorerna, det blir fortsatt tungt för industrin och exportbolagen får det tuffare att konkurrera. Men som inhemsk ekonomi betraktat går det ganska bra och arbetslösheten är låg. Fast sett till kursnivåerna så är det svårt att få ut så mycket mer av det och då kanske man ska titta på annat. Därför finansierar jag lite mer i emerging markets genom att vikta ned i USA, även om USA fortfarande är största land i våra globala mandat. I princip halva mitt aktiemandat ligger där, säger han.

Aktiemarknaderna fortsätter att vara volatila efter ett tufft slut på förra året och en skakig start på 2016, trots att utsikterna för tillväxt inte ser dåliga ut.

Det har att göra med att rapporter och konjukturutsikter är viktiga i det korta perspektivet vilket alltid skapar volatilitet. Men för att ge lite mer stabilitet åt marknaderna behövs bland annat starka rapporter, menar Olavi.

– Det behövs bra rapporter, tillräckligt bra uttalanden om framtiden och att man inte ser en stark inbromsning i marknaderna. Att centralbankerna är väldigt tydliga i sin kommunikation på vad de kommer att göra för att hjälpa. Ett orosmoment mindre blir om FED lyckas med sin strävan att höja utan att förskräcka marknaden. Och det blir en balansgång som kommer pröva marknaden.

Det som kan stjälpa är om Latinamerika går värre; där är Brasilien en problematisk marknad som kan drabba många länder runtomkring om det blir värre.

– Realen har rasat i backen och andra kringliggande länder har valutor som måste förhålla sig till realen så potentiellt kan det här bli häxbrygd som kan stjälpa förtroendet för världsekonomin, även om Latinamerika per se inte utgår en så stor andel av världsekonomin. Men de är råvaruexportörer och många länder har en hel del dollarlån och den mixen är inte bra i dagens miljö, säger han.

Men sett ur den tidigare nämnda 'mean reversion'-perspektivet kan det här innebära möjligheter. Råvarupriserna skulle kunna nå en botten som grupp betraktat och i ett sådant perspektiv ska man vara köpare, menar Olavi.

– Sitter man på dyra utvecklingslandsaktier, till exempel dyra USA-aktier så kan tillväxtmarknadsaktier börja se intressanta och billiga ut. Så länge det finns en trovärdig politisk handlingsplan för ett land så vänder oftast kapitalströmmarna dit långt innan man ser förbättringar i realekonomin. Kanske är det för tidigt att köpa Brasilien nu, men någon gång blir marknaden attraktiv igen, oavsett startpunkt eller motiv. Vi är neutrala till tillväxtmarknader sammantaget, även om vi för närvarande ser negativt på Latinamerika. Men vi är neutrala i Östeuropa och positiva till Asien. Förra året var vi generellt negativa till tillväxtmarknader, säger han.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons