Annons

Annons

Sitewide generic

Ålandsbankens prognos optimistisk men osäker

Ålandsbanken förväntar sig en repris på sitt rekordår. Låga räntor stoppar inte framfarten.

Efter fjolåret står klart att låga räntor inte behöver vara ett ok för bankverksamhet. Ålandsbanken gjorde sitt bästa år någonsin trots en svag finsk ekonomi och minusräntor i Europa.

– Tre faktorer motverkade de sjunkande marknadsräntorna: större volymer, förbättrade marginaler och sjunkande finansieringskostnader tack vare framgångsrika emissioner av säkerställda obligationer, uppger vd:n Peter Wiklöf.i sin kommentar till årsredovisningen.

Bankens lånevolymer steg under året med 8 procent. Samtidigt ökade provisionsnettot från kundernas placeringar med 10 procent och bankens aktivt förvaltade kapital med 14 procent.

Annons

Annons

Nästa år väntar sig banken lika starka resultat. Men samtidigt lägger banken in en rejäl brasklapp:

”Ålandsbanken är beroende av framförallt ränte- och aktiemarknadernas utveckling. Det finns en tydlig oro gällande den ekonomiska utvecklingen på flera betydande marknader, dessutom finns en geopolitisk oro framförallt med anledning av utvecklingen i Mellanöstern. Av denna anledning finns det en betydande osäkerhet i nuvarande framtidsprognos.”

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons