Iver är det nya namnet på ett bolag som har bildats genom uppköp. Strategin med förvärv kommer att fortsätta framåt, berättar koncernchefen Åsa Arvidsson.
Iver är det nya namnet på ett bolag som har bildats genom uppköp. Strategin med förvärv kommer att fortsätta framåt, berättar koncernchefen Åsa Arvidsson.
IT

”Vi utvärderar hela tiden förvärv”

EQT-ägda IT-tjänsteföretaget Iver köper IT Gården av investmentbolaget Norvestor. IT Gården omsatte 222 miljoner kronor 2018. ”Vi är inne i en fas där vi expanderar och investerar och vill ta en tydligare markandsposistion”, säger Ivers vd och koncernchef Åsa Arvidsson.

Uppdaterad 2019-07-04
Publicerad 2019-07-04

– Vi har redan verksamhet i Skåne och får nu en större partner i Sydsverige. IT Gården är ett bolag som är likt vårt – kulturellt och strukturellt. Vi är kundnära och det är de också, med personlig service och som en högra hand till kunden, säger Åsa Arvidsson.

Hon vill inte gå ut med förvärvsbeloppet.

IT Gården har 100 medarbetare i Landskrona, Malmö, Helsingborg och Göteborg. Huvudkontoret ligger i Landskrona. Företaget grundades 1999 och levererar drift och IT-miljö åt bland andra banker, e-handelsföretag, mediebolag, detaljhandel och tillverkningsindustrin.

Så sent som i maj bytte IT-driftbolaget Candidator DGC – som ägs av riskkapitaljätten EQT – namn till Iver. I bolaget ingår de tidigare fem företagen Candidator, DGC, Solid Park, Exeo och Ismotec. Bolaget omsätter omkring 1,5 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Stockholm, med regionhuvudkontor i Malmö, Alingsås, Västerås och norska Bergen. I och med uppköpet av IT Gården spränger Iver vallen för 1 000 anställda. 

– Vi kommer från bolag som slås ihop och håller på att integreras, säger Åsa Arvidsson.

Ja, det är en brokig flora av bolag som ska bli ett. Nu gör ni ytterligare uppköp. Ska ni fortsätta på den här vägen? 
– Det är inte en brokighet utan ett klart fokus att fortsätta att växa med avancerade lösningar. Det är en klar logik i vår setup och strategi. Det som finns i våra affärer är extremt likt. Och det som ger en edge har vi valt satsa på och förstärka, säger Åsa Arvidsson.

Kommer ni att göra ytterligare uppköp framåt?
– Vi har en uttalad strategi att växa organiskt och med uppköp. Vi utvärderar hela tiden förvärv – om det är för att få specifik kompetens eller om det är inom ett område vi vill förstärka, säger Åsa Arvidsson.

IT-konsultbranschen i Sverige och Norden är överens om att det just nu sker en stor konsolideringsvåg. Senast för ett par veckor sedan kom nyheten att Tieto ska fusionera med Evry. Och tidigare i våras köpte CGI Acando.

– Även Visolit köper många bolag i Norge och även i Sverige. Som marknaden ser ut behöver du en viss storlek för att vara relevant idag. Antingen hittar du en partner eller så gör du uppköp, säger Åsa Arvidsson.

Inom de områden ni verkar – IT-drift och arbetsplatsnära IT-tjänster – är det ett särskilt stort tryck på automation. Konkurrensen är stor, inte minst från molnjättarna. Nyligen gick exempelvis DNB ut med att de lägger ut driften på Amazon Web Services. Hur möter ni det?
– Det finns stordriftsfördelar särskilt inom hosting och infrastruktur och det köper man hellre som en cloudsetup, men det är en del av vår affär. För att vara relevant behöver du ha ett tjänsteutbud runtikring och våra tjänster är ofta kopplade till de stora molntjänsterna, säger Åsa Arvidsson.

Iver har tre affärsområden; Arbetsplatsnära IT, IT-driftoutsourcing och högsäkerhetsdrift. Till det även viss konsultverksamhet inom integration. 

Vilka rådgivare har hjälpt er i förvärvsprocessen?
– White & Case legalt, plus KPMG. Men själva processen har drivits internt. Vi har köpt ganska många bolag så processen kring due diligence med mera är ganska väloljad för oss, säger Åsa Arvidsson.

Åge Lønning är vd för IT Gården. Han säger i en kommentar om uppköpet:

– Vi ser mycket fram emot att bli en del av Sveriges ledande IT-driftbolag, Iver. För våra medarbetare betyder detta nya och spännande karriärmöjligheter. Våra kunder kommer att få tillgång till ett utökat tjänsteutbud samt lokal kompetens och support i betydande delar av Sverige och Norge och på sikt i hela Norden. 

Platsannonser