Annons

Annons

DNB lägger ut i Amazon

DNB har under senare år gått från att ha legat efter inom det digitala området till att vara ledande på området i Norge bland de traditionella bankerna. En lagändring gör att banken kan utnyttja Amazons molnteknik berättar Nicolai Rygh, IT-ansvarig för privatmarknaden på DNB.

 

Nicolai Rygh bedömer att Norge i ett internationellt perspektiv har kommit långt inom digitalisering för bankerna, och i synnerhet för fintech-bolag, samt att DNB är en “spjutspets” bland dessa.

DNB, som har sin tyngdpunkt i Norge,  använde sig tidigare av 15 år gammal IT-infrastruktur för sin mobilbank. Nu har den moderniserats. När det gäller infrastrukturen bakom mobilbanken utnyttjar DNB nu extern server-kapacitet från Amazon Web Services. Det innebär sänkta kostnader eftersom banken bara betalar när kunder nyttjar tjänsten, till skillnad från att ha stor egen server-kapacitet där den fulla nyttjandegraden bara inträffar vid något tillfälle varje år.

– Det vi gör, gör vi med ny teknik. I förhållande till de vi normalt jämför oss med är vi långt framme i användning av molntekik. Det hänger mycket ihop med att norska tillsynsmyndigheter öppnade upp för det och vi tog chansen väldigt snabbt, vi hade förberett oss och var redo i god tid, säger Nicolai Rygh.

Annons

Annons

Rygh avser en lagändring 2016-2017 som gjorde det möjligt för norska banker att använda extern server-kapacitet, till skillnad från tidigare då alla servrar skulle finnas internt.

DNB har en ny IT-plattform sedan ett par år tillbaka som utgör grunden för nya applikationer, inklusive mobilbanken.  

Hur långt har DNB kommit med digitalisering jämfört med övriga norska banker?

– När det gäller produkterna i till exempel mobilbanken har vi kommit långt, de traditionella bankerna har, såvitt jag vet, inte kommit så långt som vi inom till exempel externa server-lösningar, även om många av bankerna har gjort delar av det vi gjort.

De traditionella bankerna i Norge inkluderar även Nordea, Danske Bank, Handelsbanken och Sparebank 1-alliansen.

Om DNB skulle fatta beslut om större expansion av sin kontorsverksamhet till andra länder än Norge så skulle det smidigt och kostnadseffektivt gå att använda samma IT-plattform, enligt Rygh.

När det gäller säkerhetsaspekter är Rygh inte så orolig, han säger att det finns krypteringslösningar mellan bankens “kärnsystem” där datan finns och exempelvis mobilbanken.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons