”Vi har försökt beskriva vad det handlar om mer i detalj, vilket framgår om man läser hela prospektet”, säger Transcendents vd Martin Malm.Foto: Transcendent.
”Vi har försökt beskriva vad det handlar om mer i detalj, vilket framgår om man läser hela prospektet”, säger Transcendents vd Martin Malm.Foto: Transcendent.
Börs

”Vi har ett brett spann av konkurrenter inom regtech”

Börsaktuella risk- och regelefterlevnadsbolaget Transcendent anser att konkurrenternas kritik är orättvist. Man har inte gjort en felaktig konkurrentanalys inom regtech-området – däremot har många inte läst prospektet tillräckligt noggrant, anser vd Martin Malm.

Publicerad 2019-11-01

I samband med Transcendent Groups börsnotering på First North, aktien började handlas den 22 oktober, hamnade fokus på företagets nya affärsområde/dotterbolag med namnet Reg Tech. Dels på grund av att namnet är ett generellt begrepp i fintechbranschen, regulatory tech, dels på grund av konkurrentanalysen i prospektet.

Transcendent är ett konsultbolag inom området Governance (organisationsstyrning och internkontroll), Risk (riskhantering) och Compliance (regelefterlevnad), förkortat GRC. Av konkurrentanalysen framgår att de största konkurrenterna är de globala revisionjättarna – Deloitte, EY, PWC och KPMG – samt svenska FCG, ett konsultföretag inom risk- och regelefterlevnad för finansbranschen.

Under rubriken "Konkurrenssituation" ställer Transcendent i prospektet upp en matris där man jämför sitt erbjudande inom en mängd områden med det som de ovan nämnda fem bolagen har. Under "Reg Tech" anser man att inte någon annan passar in.

Som Realtid kunde berätta i onsdags har det fått flera av konkurrenterna att tappa hakan.

– Alla bolag de räknar upp har verksamhet inom regtech. Inte minst vi, säger Per Andersson, vd och grundare för FCG-dotterföretaget Reg&Tech.

Nu svarar Transcendent Groups vd Martin Malm på kritiken:

– Vi är medvetna om att det finns ett brett spann av konkurrenter inom regtech. Men konkurrentanalysen i det refererade avsnittet av rapporten avser inte regtech generellt utan Transcendent Regtechs produkt RFA. 

RFA, Regulatory Framework Application, lanserades våren 2019. Den finns beskriven längre bak i prospektet, under rubriken “Regtech”. Produkten är riktad till företag som behöver tillstånd från Finansinspektionen och som har behov av att hålla koll på såväl interna som externa regelverk. "RFA är en digital tjänst där hela det interna regelverket går att utveckla, besluta, administrera och underhållas av företaget med stöd från Transcendent Group", skriver företaget i prospektet.

– Det finns än så länge inga andra aktörer som levererar en liknande produkt, säger Martin Malm.

FCG har sedan ett år tillbaka ett dotterbolag med namnet Reg&Tech, som har produktlösningar inom regtech, men i konkurrentmatrisen ser det inte ut som att de har det. Är det en miss från er sida?

– Nej. Vi känner till att bolaget finns, men de har inte den produkt som vi tillhandahåller. FCG har andra produkter, säger Martin Malm.

Men har ni varit otydliga i er konkurrentbeskrivning? Flera aktörer, däribland FCG, som har stor insyn i marknaden, tycks ha uppfattat det som att analysen visar att konkurrenterna inte har produkter inom regtech.

– De har väl valt läsa det som att de inte har något inom regtech. Det är inte meningen att det ska tolkas så. Vi har försökt beskriva vad det handlar om mer i detalj, vilket framgår om man läser hela prospektet.

– Vi beskriver RFA väldigt tydligt, men det känns inte som att de har läst de delarna. 

Prospektet är riktat till en bred allmänhet av investerare. Om konkurrenterna gör en sådan här tolkning finns möjlighet att investerare också har uppfattat det som att ni anser er vara ensamma om ett regtecherbjudnade.

– Det är möjligt, men vi hoppas samtidigt att vi är väldigt tydliga i prospektet. Vi har en utförlig text om vad vi tillhandahåller inom regtech. Läser man på nästa nivå, inte bara delen om konkurrenter, borde det klarna.

– Det är lite som synen på information security, ett annat område vi arbetar med. Det är också ett vitt begrepp.

Huvudskälet till nyemissionen av aktier och noteringen på First North är enligt prospektet "att möjliggöra ökad tillväxt genom nyetableringar på befintliga och nya marknader samt för att tillvarata de möjligheter som bolaget ser inom affärsområdet Regtech”. Emissionen skulle vid fullteckning ge 25,5 miljoner kronor, av vilka 54 procent ska användas för Regtech.

Emissionen gick mycket bra och övertecknades till 175 procent inklusive ankarinvesterare, till 215 procent exklusive dessa. Enligt reglerna för emissionen innebär överteckningen inte mer pengar utan att intressenter kan ha fått lägre tilldelning än önskat, eller slumpmässig tilldelning.

– Vad vi i detalj ska göra med pengarna är att öka tempot på RFA, som vi anser är unik. Exempelvis marknadsaktiviteter, speciellt internationellt. 

RFA tar hand om stöd för policyramverket för den europeiska lagstiftningen. Transcendent ska även jobba med digitalisering av hela sitt tjänsteutbud inom ramen för Regtech. 

– Bolaget Regtech kommer att ha en korg av produkter inom GRC. I dagsläget är vi ensamma här, säger Martin Malm.

Under torsdagen gick Transcendent ut med en tilläggsprodukt, RFA-monitor, som ska underlätta för användaren att hålla sig uppdaterad kring nya och förändrade regelverk.

Eftersom Regtech och er syn på utvecklingen för området är helt central i prospektet, skulle det då inte ha varit bra om ni hade tydliggjort konkurrentläget ännu mer?

– Vi är medvetna om att regtech är ett vitt begrepp. Vår bedömning är att det inte finns några konkurrenter som i dagsläget erbjuder det Transcendent gör med RFA. Konkurrensläget speglar därför Transcendents syn på området, säger Martin Malm.

Ni satte priset i emissionen till 31 kronor per aktie. Nu, en och en halv vecka efter handelsstart, ligger kursen på drygt 25 kronor. Det innebär en nedgång på knappt 19 procent. Innebär det att ni satte priset fel?

– Vi valde att ge tilldelning till alla som ansökt om att få rätten. Vi har endast varit noterade en dryg vecka och det är svårt att dra slutsatser efter en så kort tid på börsen. Vi har inte kommunicerat någon ytterligare information efter prospektet, säger Martin Malm.

Kvartalsrapporten för det tredje kvartalet släpps den 20 november. 

Vid nyemissionen åtog sig Swedbank Robur att förvärva aktier till ett värde om 18 miljoner kronor, motsvarande cirka 36 procent av erbjudandet. Swedbank Robur Microcap äger sammanlagt cirka 9 procent av Transcendent Group efter erbjudandet.

Vd Martin Malm är största ägare i Transcendent Group, med 24 procent av aktierna. Koppslaghyttan har 14,1 procent, Martin Bohlin 10,8 procent. Swedbank Robur är med sina 9 procent fjärde största ägare.

Avanza Bank var finansiell rådgivare till Transcendent Group i emissionen och Kanter legal rådgivare.

Platsannonser