Transcendent Group anser inte att FCG har lösningar inom regtech. Det håller inte Per Andersson med om, vd och grundare till FCG-dotterbolaget Reg&Tech Solutions. Foto: FCG.
Transcendent Group anser inte att FCG har lösningar inom regtech. Det håller inte Per Andersson med om, vd och grundare till FCG-dotterbolaget Reg&Tech Solutions. Foto: FCG.
Fintech

Trångt med startup-bolag inom regtech

När Transcendent Group nyligen gick till börsen blev många bestörta av dels konkurrentanalysen inom regtech,  dels av namnet på bolaget. Två exempel är konkurrenterna Reg&Tech Solutions och Regtech Solutions.

Uppdaterad 2019-10-30
Publicerad 2019-10-30

Som Realtid kunde berätta för ett par veckor sedan är fintech-delområdet regtech, regulatory tech, stekhett just nu. Det är även ett område som snabbt håller på att växa sig utanför finanssektorn.

Konsultbolaget Transcendent Group som nyligen gjorde en övertecknad nyemission i samband med sin börsnotering, har startat ett nytt affärsområde och dotterföretag som kort och gott heter Regtech. Transcendent ser en enorm tillväxtpotential i företaget, vilket framgår av prospektet. 

Det som inte framgår är att det redan finns ett stort antal konkurrenter. Om man bara skakar lite på fintech-filten tycks ett gänga nya regtechbolag trilla ned.

I Transcendents prospekt gör bolaget en konkurrentanalys mot de stora revisionsbyråerna och företaget FCG. Ingen anses göra något värt att nämna på regtech-området.

Det får FCG att tappa hakan.

– Alla bolag de räknar upp har verksamhet inom regtech. Inte minst vi, säger Per Andersson, vd och grundare för FCG-dotterföretaget Reg&Tech.

FCG, med huvudkontor i Stockholm, beskriver sig som Nordens ledande konsultföretag inom risk- och regelefterlevnad för finansbranschen.

Namnet Reg&Tech är snarlikt jämfört med Transcendents Regtech. 

– Jag tycker att det är konstigt att de har kunnat döpa ett företag till ett så generellt begrepp som regtech, det används av alla inom industrin. Med Reg&Tech har vi valt en annan vinkel, teknik och regelverk, eftersom allting inom området inte handlar om regelverk, säger Per Andersson.

Han är veteran i branschen. Bland annat som sälj- och marknadschef på det svenska fintechbolaget Pantor som såldes till Goldman Sachs 2015. Pantor gjorde ett transaktionsinriktat system för värdepappershandel. 

– När Goldman Sachs köpte våra IP-rättigheter tänkte jag att nästa grej är hur man effektivt sammanställer all typ av information som berör finansiella transaktioner. Jag tittade på Spotify, Netflix, och så vidare. Det är en helt helt annan teknik, som handlar om hur man samtidigt kan hantera strukturerad och ostrukturerad information. Jag pratade med en hel del folk på såväl Spotify som olika konsulter, säger Per Andersson.

Tillsammans med utvecklare på Baymarkets, som då sysslade med börs- och clearingsystem mot de internationella finansmarknaderna, startade han Reg&Tech Solutions våren 2018. Sedan tog han kontakt med FCG om hur man implementerar det hos kunder. 

Det gick bra och via ett projekt med betallösningsföretaget Bambora fick Per Andersson tillgång till en halv miljard transaktionsdata som han tillämpade sin big data- och maskininlärningsplattform på. Det gav insikter tekniskt såväl som intäkts- och regleringsmässigt.

Under hösten intensifierades samarbetet med FCG och i december slog man sig ihop. Reg&Tech Solutions är nu ett dotterbolag till FCG, som sitter i samma lokaler som de senare. Reg&Tech har omkring tio anställda.

Basen är en molnbaserad plattform, Deepsea. Den håller reda på ett företags transaktioner och ger beslutstöd för bättre ekonomiska beslut. Plattformen går att anpassa till olika former av användning. Ett exempel är Oasys, som används för att ta hänsyn till Europeiska bankmyndighetens, EBA:s, nya riktlinjer för outsourcing för kreditinstitut och värdepappersbolag.

– Det är regtech tycker jag. Det finns inget annat system som klarar det.

Transcendent Group ser stor tillväxtpotential för sitt bolag/affärsområde Regtech. I prospektet kallar man det ett högmarginalområde. Även FCG ser stor potential.

– När jag var försäljningsansvarig på Orc Group tog vi det från 20 miljoner kronor i omsättning till 80 miljoner kronor på två år, de hade i och för sig hållit på i tio år innan.

Jimmi Brink, som är partner och försäljningsansvarig på FCG tror starkt på bolaget. FCG är ett konsultbolag, men har tidigare erfarenhet av produktbolag. Exempel är fondbolaget FCG Fonder som startade 2014. 

– Det är ett fondhotell. Vi sköter backoffice, risk, compliance och andra helhetslösningar utifrån kundens behov. Det är en skalbar och attraktiv affärsidé. Vi ser redan att det är likadant med Reg&Tech, säger Jimmi Brink.

Ytterligare ett regtechbolag, ungefär lika gammalt som Reg&Tech Solutions, även det startat av veteraner i finansbranschen, och med ett likaledes intill förväxling likt namn, är Regtech Solutions.

Företaget har byggt en molnbaserad plattform som säljs som software-as-a-service (saas), det vill säga köps som en prenumerationstjänst. Den är riktad mot ekonomi- och redovisningsbyråer, revisionsbyråer, fastighetsmäklare, advokater och mindre finansbolag. Produkten håller reda på alla tillämpliga regelkrav rörande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Exempelvis att alla krav är uppfyllda som rör KYC – know your customer – eller kundkännedom.

Företaget har fem anställda, samtliga delägare. Däribland två av grundarna, Ulf Hjertberg, som ansvarar för försäljningen och Börje Ericsson, IT-ansvarig. 

– Vi träffades första gången 1995, när Trygg Hansa startade sin bank, Tryggbanken, säger Börje Ericsson.

Ulf Hjertberg var då vice vd och Börje Ericsson konsult. Den tredje grundaren, Gunnar Jacobson, är en entreprenör med lång bakgrund från tech inom bank och finans, bland annat som vd och en av grundarna till automatbolaget Kontanten.

Regtech Solutions bildades formellt midsommaren 2018. 2019 började de marknadsföra sig. Tekniklösningen är byggd av utomstående konsulter.

Företaget är självfinansierat av grundarna. Bolaget räknar med att nå break-even redan till årsskiftet.

– Vi såg att det fanns ett fönster i vårt segment. Det rör sig om nästan 100 000 bolag i Sverige som lyder under penningtvättslagen, säger Ulf Hjertberg.

Företagen måste dels dokumentera det de har gjort för att följa lagen. Dels hur kontrollen är gjord. Plattformen läser in kunddata och screenar dem mot 580 olika sanktionslistor. Till exempel sker en kontroll mot de nordiska så kallade PEP-listorna, listor med politiskt exponerade personer. Den tar också hand om kundkännedomen.

– Du ska göra årlig riskvärdering, som ska vara dokumenterad. Det har vi stöd för. Dessutom en årlig riskvärdering av alla kunder. Till det kommer årlig utbildning, vilket vi också har med, säger Ulf Hjertberg.

– Även återförsäljare behöver utbildning, exempelvis en bilförsäljare som säljer leasingkontrakt. Du som finansbolag är skyldig att se till att den som säljer tjänster har kännedom om förhindrande av penningtvätt och terrorism, säger Börje Ericsson.

Det finns uppenbarligen en uppsjö av konkurrenter på regtech-området. Hur ser ni på det?
– Det finns olika nischer i området, så det finns utrymme för fler aktörer, säger Börje Ericsson.

– Några av de andra är mer konsultbolag. Vi är ett renodlat tjänsteföretag, säger Ulf Hjertberg.

Regtech Solutions har för närvarande 25 kunder av varierande storlek. Mycket av försäljningen sker via partnerskap. Ett exempel är branschorganisationen FAR för revisorer. Ett annat är fintechbolaget Verified som arbetar med digital signering. 

– Vårt segment har väldigt många dokument som ska skyfflas internt och till kunder och som ska signeras. Där passar vi in. Vi blir en del av deras flöde, och kan jacka på vår tjänst, säger Ulf Hjertberg.

Platsannonser

Logga in