Annons

Annons

Dan_brannstrom.jpg

Dan Brännström, senior rådgivare och coach, tidigare generalsekreterare i FAR, upprepar sitt krav på en HQ-kommission.

“Vi är skyldiga oss själva en HQ-kommission”

När det rättsliga efterspelet är över, förnyar Dan Brännström sitt krav på en HQ-kommission. Att stänga HQ Bank var orimligt och gjordes med politiska motiv, säger han.

I och med dagens beslut från Högsta domstolen (HD) om att förlikningen mellan parterna i HQ-målet inte beviljas prövningstillstånd sätts en definitiv punkt för en utdragen och kostsam rättsprocess.

– Nu när det rättsliga efterspelet är över finns inga hinder att tillsätta en HQ-kommissionen, säger Dan Brännström, senior rådgivare och till i somras (2018) generalsekreterare för branschorganisationen FAR som representerar bland annat revisorer.

Han menar att hans krav på en HQ-kommission ofta bemötts med att en sådan skulle störa den rättsliga processen. Men det argumentet håller alltså inte längre.

Annons

Annons

Varför behövs en HQ-kommission?
– Vi är skyldiga oss själva att dra lärdomar av det som har hänt. Vi har inte råd att slarva bort en så här omtalad skandal och den rättsliga processen tar inte det helhetsgrepp som behövs för att verkligen dra lärdomar.

Vad skulle en HQ-kommission titta på?
– HQ-kommissionen behöver belysa om Finansinspektionen hade grund för att dra HQ Banks tillstånd, men också granska frågor om styrelseansvar kontra revisorns ansvar och ändamålsenligheten med verkligt värde-redovisning för finansiella instrument. Det senare kunde bli värdefull input till en internationell dialog om verklig värde-redovisning.

Du är särskilt kritisk till Finansinspektionens beslut, varför?
– Ja, det var fel från början att dra HQ:s banktillstånd och det är ju också därför som den rättsliga processen inte lett till några fällande domar. Jag håller med Daniel Stattin (professor i bolagsrätt, reds anm) om att Finansinspektion borde ha stannat vid en varning. Det var en för stark åtgärd att stänga banken. Jag tror att det var politiskt betingat.

På vilket sätt var det ett politiskt motiverat beslut att dra HQ:s tillstånd?
– Finansinspektionen ville visa sin makt och då väljer man ut en bank som inte är för stor, men heller inte för liten. Martin Andersson var relativt ny på sin post som generaldirektör för Finansinspektionen och Peter Norman var ny finansmarknadsminister och det passade bådas politiska agenda efter finanskrisen att statuera det här avskräckande exemplet.

– Bara att det finns sådana här misstankar betyder att vi behöver en HQ-kommission, säger Dan Brännström.

Läs mer: Dan Brännström i förra veckans fredagspanel: "Ett oerhört rättsosäkert system"

Även Aktiespararna har rest krav på en HQ-kommission. I en debattartikel i Svenska Dagbladet i februari 2018 skrev företrädare för börsägarnas gräsrötter att HQ reser frågor om risk och personligt ansvar för revisorer och styrelse. Vem vågar sätta sig i en styrelse efter HQ, undarde Per Westerberg, ordförande, och Joacim Olsson, vd för Aktiespararna och avslutade debattartikeln: "Vi behöver en HQ-kommission!"

Rättelse 2019-01-30: Peter Norman påpekar att han inte tillträdde som finansmarkandsminister förrän den 5 oktober 2010. HQ Banks banktillstånd drogs den 30 augusti, det vill säga en dryg månad före det att Peter Norman tillträdde.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Bildspel Finansdagen – Fullsatt Grand Hôtel om hållbar finans

Göran Persson, styrelseordförande Swedbank. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
”Den ekonomiska hållbarheten hänger ihop med den sociala och miljömässiga hållbarheten”, sa Göran Persson från scen, som i vanlig ordning talade fritt utan manus. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen – mingel. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Marie Baumgarts, hållbarhetschef SEB. Stefan Sigemo/PWC.
SEB:s hållbarhetschef Marie Baumgarts varnar i sin dragning för att finansbranschen inte till fullo har ”prisat in” klimatets framtida utmaningar och kostnader. Av den anledningen kan finansbranschen ha en mycket stor klimatskuld, som långt ifrån alla i finansbranschen förstår eller tar hänsyn till. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Spontana möten under Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Angelica Berg, hållbarhetschef, PWC. Stefan Sigemo/PWC.
PWC:s hållbarhetschef Angelica Berg konstaterar från scen att hållbarhet tidigare har setts som en kostnad och motpol till lönsamhet, vilket inte alls stämmer idag.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Mer mingel på Finansdagen. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque
På den amerikanska marknaden är AI en självklar del av beslutsstödet. I Sverige däremot är det bara 40 procent av storbankerna som implementerar AI just nu. Siffran är låg och tempot måste upp, anser Maria Mähl, Nordenchef på specialistföretaget Arabesque. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transp
En gång i tiden var hållbarhet en kostnad, sedan blev det compliance, men nu ska hållbarhet skapa värde. Det passar Alecta bra, berättade Alectas vd Magnus Billing från scenen och fortsatte: ”Nyckeln till hållbara investeringar är långsiktighet och transparens. Och givet hur vårt kassaflöde ser ut – i ett företag där den sista pensionsutbetalningen nu är planerad till 2080-talet – blir det ingen konflikt i att maximera avkastningen och samtidigt vara hållbara.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansdagen anordnades i år för 17:e gången. Arrangör: PWC. Foto: Stefan Sigemo/PWC.
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått h
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen konstaterade att marknadsekonomin – trots 100 år av ökat välstånd - misslyckats i just hållbarhetsarbetet. ”På så sätt kan man säga att marknadsekonomin är en bra tjänare men dålig herre, som inte förmått hantera utmaningar med koppling till hållbarhet. I företagens arbete är tidshorisonten typiskt sett för kort, medvetenheten om de negativa effekterna för dålig och informationsunderläget för stort.” Foto: Stefan Sigemo/PWC.

Annons