Verdane, Idun
Fonden leds Verdane Oslo-baserade partners Christian Jebsen och Erik Osmundsen (bilden), investeringsansvariga Reed Snyder och Karin Kans samt hållbarhetsansvarige Axel Elmqvist.
Riskkapital

Verdane stänger Europas största impactfond 

Riskkapitalbolaget Verdane har stängt sin första impactfond, Idun I.

Uppdaterad 2022-01-14
Publicerad 2022-01-14

Fonden kommer att investera i impactbolag med skalbara affärsmodeller som möjliggörs av teknologi och vars huvudkontor ligger i nordvästra Europa. Fonden är Artikel 9-klassificerad enligt EUs disclosureförordning och nådde hard cap på 3 miljarder kronor, mot en ursprunglig målstorlek om 2,3 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fonden har redan gjort tre investeringar: i Auntie, en digital tjänst för psykologiska stödtjänster för anställda; Spond, ett digitalt planeringsverktyg för sportlag och fysiska aktiviteter, samt ett tredje bolag som bidrar till ett fossilfritt samhälle och som kommer att tillkännages inom kort.

Bland Iduns institutionella investerare ingår Nysnø, Norges klimatfond, den svenska pensionsfonden AP3, Adams Street Partners samt klienter till rådgivaren Mercer.

Idun kommer att investera i tre kluster: energiomställningen, hållbar konsumtion och motståndskraftiga samhällen, där det sistnämnda huvudsakligen fokuserar på e-hälsa och utbildning.

Fonden övertecknades och erhöll starkt stöd från Verdane existerande investerarbas och kapitalet i fonden utgörs av en majoritet institutionellt kapital, inklusive stiftelser, familjekontor och pensionsfonder.

 Fonden leds Verdane Oslo-baserade partners Christian Jebsen och Erik Osmundsen, investeringsansvariga Reed Snyder och Karin Kans samt hållbarhetsansvarige Axel Elmqvist.

Verdane gjorde 17 investeringar under 2021, av vilka fyra stycken var så kallade portföljinvesteringar som innehåll fler än ett bolag. Idun kommer att utgöra ett naturligt komplement till Verdanes två övriga strategier, Capital och Edda, och de branschledande metodologier och verktyg som Idun utvecklar kommer att användas för att driva värde med hjälp av hållbarhet i samtliga Verdanes portföljbolag.

Platsannonser

Logga in