Konjunktur

Väldigt gynnsam situation på kreditmarknaden för storföretagen

Tillgången till extern finansiering fortsätter att vara god för storföretagen, visar Riksbankens senaste företagsundersökning.

Uppdaterad 2021-06-08
Publicerad 2021-06-08

Situation på kreditmarknaden är väldigt gynnsam för storföretagen i Sverige, med fortsatt god tillgång till extern finansiering i form av banklån och kapitalmarknad. Detta innebär att många återupptagit – eller även utökat – sina investeringsplaner, som temporärt pausades under fjolåret. Det visar Riksbankens företagsundersökning.

Tuffare är det däremot med extern finansiering för de företag som verkar i branscher som har drabbats hårt av pandemin, exempelvis besöksnäringen, visar Sveriges Riksbanks senaste företagsundersökning. 

Tillgång till extern finansiering. Källa: SCB
Tillgång till extern finansiering. Källa: SCB

Utbud större bekymmer än efterfrågan

Efterfrågan har samtidigt utvecklats så starkt att lönsamheten för framför allt industriföretagen har förbättrat. Det är nu snarare utbudssidan, i synnerhet bristen på komponenter, än efterfrågan som oroar svenska företag. Halvledarbristen är större orosmoln än pandemin för svenska företag

– Bristen på halvledare innebär att produktionen periodvis har fått stoppas inom delar av industrin, och bristen på containrar medför att leveranser försenas och kostnaderna ökar, skriver Riksbanken i rapporten.

Stigande priser

I och med det gynnsamma läget och även högre frakt- och materialkostnader höjer industrin snarare än sänker försäljningspriserna. 

– Även handeln och företag som säljer tjänster direkt till hushållen har planer på att höja försäljningspriserna framöver för att kompensera för ökade kostnader. 

Rapporten kan lösas i sin helhet här >>

Platsannonser

Logga in