Nord Fondkommission, Staffan Beckett, Urban Funered, Swedsec
"Våra medlemmar är ju vana vid konkurrens, men den ska ske på lika villkor genom hög regelefterlevnad och hög etik hos marknadens aktörer. Därför är det också viktigt med en effektiv och balanserad tillsyn", säger Urban Funered, vd på Svensk Värdepappersmarknad.
Finans

Urban Funered: ”Bra att FI gör sitt jobb och ingriper”

I dag får ombuden för Nord Fondkommission besked om vad Alpcots mångmiljonavtal med Nord och dess moderbolag XSave innebär. Samtidigt välkomnar branschen FI:s ingripande.

Uppdaterad 2021-10-18
Publicerad 2021-10-18

I helgen blev det klart att Nord FK kommer att flytta samtliga depåkunder till Alpcot. I gengäld får Nords grundare Staffan Beckett och övriga ägare 26 miljoner kronor att dela på.

Som Realtid skrev om förra veckan blev Finansinspektionens beslut en kalldusch för de 50-tal ombud som tillhandahåller Nords produkter. Senare idag kommer Nord med besked om vad uppgörelsen mellan Nord/XSave och Alpcot konkret innebär för ombuden.

– Vi har ju dessvärre dragits med i det här på ett olyckligt sätt. Det är väldigt viktigt för oss att vi kan hitta en långsiktigt fungerande och bra lösning. Jag vet inte hur Alpcots erbjudande ser ut och vad det innebär ännu, så det är för tidigt att kunna säga något om det, säger Hans Arén, vd för Finopti, som är ett av ombuden för Nord Fondkommission.

Föreningen Svensk Värdepappersmarknad verkar för att skapa och upprätthålla ett högt förtroende för den svenska värdepappersmarknaden – och föreningens vd välkomnar FI:s ingripanden.

– Nord Fondkommission är inte medlem hos oss och vi kommenterar heller inte enskilda företag. Däremot värnar vi om ett gott konsumentskydd, så från det perspektivet är det bra att FI gör sitt jobb och ingriper när man tycker att det finns missförhållanden på marknaden, säger Urban Funered, vd på Svensk Värdepappersmarknad, till Realtid.

Han är bland annat styrelseordförande i Swedsec Licensiering och styrelseledamot i Föreningen God Sed på Värdepappersmarknaden samt Swedish House of Finance, och han poängterar vikten av att svensk värdepappersmarknad är hållbar och konkurrenskraftig.

– Våra medlemmar är ju vana vid konkurrens, men den ska ske på lika villkor genom hög regelefterlevnad och hög etik hos marknadens aktörer. Därför är det också viktigt med en effektiv och balanserad tillsyn, säger Urban Funered.

Realtid har även sökt Finansinspektionen för att få svar på hur myndigheten ser på att det indragna tillståndet för Nord FK kan upplevas ha blivit en vinstlott med beloppet 26 miljoner kronor. FI:s pressekreterare Susan Vo Bergqvist låter dock meddela Realtid att man från FI:s sida inte har något mer att tillägga utöver det som FI:s generaldirektör Erik Thedéen redan kommenterade häromdagen.

Platsannonser

Logga in