Urbangreen har idag 1 106 aktieägare, de allra flesta kommer via Pepins. Aktien har så här långt handlats tre gånger på Pepins Market. Foto: Urbangreen.
Urbangreen har idag 1 106 aktieägare, de allra flesta kommer via Pepins. Aktien har så här långt handlats tre gånger på Pepins Market. Foto: Urbangreen.
Börs

”Tidigare har onoterade aktier tvingats kvar i byrålådan”

Therese Lundstedt, vd på "greentech"-bolaget Urban Green, är så här långt nöjd med sin kapitalinsamling via Pepins. Särskilt att aktien nu har bättre handelsmöjligheter.

Uppdaterad 2019-11-11
Publicerad 2019-11-11

Urban Green är ett företag som är specialiserat på “gröna tak”. Det handlar om att ta hand om dagvattnet på ett biologiskt hållbart sätt genom olika former av planteringar. Företaget säljer sina lösningar till fastighets- och byggbolag. 

Urban Green genomförde sin första crowdfundingrunda på Pepins i juni 2017 där över 600 delägare tillsammans investerade 20 miljoner kr i bolaget. Företaget är grundat 2014 och vd:n sedan i maj 2019 heter Therese Lundstedt. Hon har stor erfarenhet av finans- och aktiebranschen, bland annat som tidigare vd på nätmäklaren Aktieinvest.

Urban Green har idag 1 106 aktieägare som genom emissioner och handel via Pepins tillsammans äger 46 procent av Urban Green AB. Bland dessa är Investmentbolaget Spiltan den största delägaren. Övriga 54 procent ägs av företagets grundare, en gruppering av bolagets första aktieägare samt medarbetare.

Företaget har genomfört två emissioner via Pepins. 2017 tog Urban Green in 20 miljoner kronor. I slutet av 2018 gick bolaget ut med en emission som stängdes i januari i år och som inbringade 7,9 miljoner kronor.

Ni handlas en gång i kvartalet. Hur stor brukar omsättningen vara? 
– Vår aktie har endast handlats vid tre tillfällen. Vid junihandeln var volymerna som störst och omsättningen uppgick till cirka 15 000 aktier under handelsperioden. Vid senaste tillfället ökade kursen från 16 kr till 19 kr, dock till lägre volymer.  

Vilka fördelar och nackdelar ser ni med Pepins Market?
– Vi tycker såklart att det är roligt att bredda vår ägarbas och få nya aktieägare till bolaget. Det gör oss glada och stolta att man vill investera i oss.

– För att skillnaden mot noterade aktier inte ska bli alltför stor och onoterade aktier ska bli helt illikvida är det bra att handeln finns för dem som av olika anledningar vill sälja eller öka sitt innehav. Tidigare har onoterade aktier tvingats kvar i byrålådan för dess investerare. Att även onoterade innehav han handlas mer transparent och erbjudas till fler tycker jag är en mycket positiv utveckling.

Therese Lundstedt uppskattar communityt på Pepins Market där aktieägare kan ställa sina frågor till ledningen öppet och transparent och få svar. Det gör att även mindre vana aktieägare kan följa dialogen och på så sätt lära sig mer om sitt innehav och bolaget.

– En nackdel som vissa av våra aktieägare lyfter fram är auktionsförfarandet i handeln som ger samtliga order samma kurs. Det kan göra att volymerna i handeln uppfattas som lägre än vad intresset var under förhandeln. En ordinarie orderbok skulle till exempel göra det lättare för individer att köpa in sig och även sälja på en eventuellt högre kurs. Men det finns för- och nackdelar med allt. Ett annat sätt att se det är att auktionsförfarandet är demokratiskt.

Vad skulle få er att byta till en registrerad handelsplats, som Stockholmsbörsen eller NGM,  eller en MTF som First North eller Spotlight?

– Det är ju ytterst en styrelse- och ägarfråga. Men om våra aktieägare skulle önska en mer likvid handel så skulle en notering på en MTF vara nästa steg för oss.

Skulle ni se möjligheter att själva använda er av Pepins plattform för kapitalanskaffning, alltså köpa den som en produkt?

– Jag har inte sett Pepins produkt, det låter dock inte som något som är aktuellt för oss. I dagsläget planerar vi inte för någon ny kapitalanskaffning.

Anor sedan 2003
  • Företag: Urban Green.
  • Grundat: Urban Green registrerades 2014, men förlagor som Urban Green har förvärvat går tillbaka till 2003. 
  • Huvudkontor: Nacka Strand, Stockholms län. Produktionsanläggning i Vislanda, Småland.
  • Nettomsättning 2018: 30 343 miljoner kronor (upp 7 procent jämfört med de 28 336 miljoner kronorna 2017).
  • Årets resultat 2018: -1 099 miljoner kronor (10 procent bättre jämfört med 2017 års förlust på 1 213 miljoner kronor).
  • Antal anställda 2018: 12 (8 anställda 2017). Senaste siffran (november 2019) är 17 anställda.

Platsannonser