Sivers Semiconductors föreslår nyval av Karin Thurberg till styrelsen

Publicerad

Aktieägarna i teknikföretaget Sivers Semiconductors kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj i Kista.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret
2023.

Valberedningen föreslår nyval av Karin Thurberg som styrelseledamot.

Beth Topolovsky har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av ordförande Bami Bastami, vice ordförande Thomas Duffy samt ledamöterna
Erik Fällström och Todd Thomson.

Valberedningen avser att komplettera förslaget till styrelseledamöter med upp till ytterligare två
kvinnliga ledamöter

Styrelsen vill ha bemyndigand från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, motsvarande en ökning av högst 26,1 miljoner aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons