Hubbster får villkorat godkännande för notering på Nordic SME den 11 februari

Mjukvarubolaget Hubbster har fått villkorat godkännade för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag för aktien blir den 11 februari, vilket är i linje med tidigare aviserat datum. Bolaget kommer också notera teckningsoptioner som börjar handlas den 17 februari. Det framgår av ett pressmeddelande.

Noteringsgodkännandet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven genom att ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv månader och ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag samt att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons