Evli Emerging Markets Credit minskade 1,43 procent i oktober – stigande långräntor i USA

Publicerad

Fonden Evli Emerging Markets Credit B minskade 1,43 procent i oktober, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,34 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,77 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,25 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Juha Mäntykorpi.

Inledningsvis skriver förvaltaren att de amerikanska statsobligationsräntorna fortsatte att krypa uppåt i oktober, vilket missgynnade företagsobligationer på tillväxtmarknaderna.

Den amerikanska 10-årsräntan steg med nästan 40 punkter, medan kreditspreadarna på tillväxtmarknaderna ökade med 15 punkter. Konflikten som startade i mellanöstern under månaden orsakade viss nervositet på marknaden, oljepriset var även väldigt volatilt.

Gällande relativavkastningen gynnades fonden av valen av både high yield- och investment grade-placeringar. Fondens övervikt mot duration var dock den främsta orsaken till den negativa relativavkastningen.

På kort sikt kan osäkerhet på grund av inflation och penningpolitik fortfarande orsaka volatilitet.

Vid månadsskiftet var fondens tre största emittenter DNO, OTP Bank Nyrt och Energean Israel Finance med vikter om 2,15, 2,08 respektive 1,85 procent.

Fondens yield to maturity låg samtidigt på 7,9 procent och den modifierade durationen var 4,4 år.

Evli Emerging Markets Credit B, %oktober, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,43
Index MM, förändring i procent-1,34
Fond i år, förändring i procent-0,77
Index i år, förändring i procent0,25

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons