Finans

Stort tapp för hedgefonder

Hedgefondindustrin krympte 2018, vilket är första gången sedan finanskrisen. Det stora utflödet av investerare från hedgefonderna kan vara orsaken bakom den kaotiska börsen i december. 

Uppdaterad 2019-01-21
Publicerad 2019-01-21

Det är andra året under en period om mer än 20 år som hedgefondernas tillgångar minskar totalt, skriver Financial Times. Industrin har ändå gått igenom en period av stark tillväxt. Från 1990 har det insatta kapitalet i hedgefonder ökat från 38,9 miljarder dollar till 3,1 triljoner dollar vid slutet av december förra året.

Värdetappet på 100 miljarder dollar förra året är ändå mindre än det tapp om 461 miljarder dollar som ägde rum under finanskrisen 2008.

Tappet beror på att investerare har tagit ut pengar ur hedgefonderna på grund av oro på marknaderna och på grund av hedgefondernas dåliga resultatet. Det blev ett utflöde om 22,5 miljarder dollar under det fjärde kvartalet förra året, vilket var det största uttaget någonsin på två år. Totalt under året blev nettoutflödet 34 miljarder dollar eller 1 procent av det samlade fondernas värde. 

Utflödet av investerare tvingades hedgefonderna att avyttra vissa positioner för att få fram kontanter. Enligt Larry Fink, vd på BlackRock, världens största förvaltare, så var just denna påtvingade försäljning orsaken till det börskaos som uppstod i december förra året.

Platsannonser