Skärpta krav på fastighetsaffärer

”Måste alltid göras en bedömning i det enskilda fallet”, säger Finansinspektionens jurist. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
Publicerad
Uppdaterad

Fastighetsaffärer måste bli mer transparenta för att inte bryta mot regelverken, menar Finansinspektionen i en ny rapport.

Annelie Sandström

Den knapphändiga information som uppges när fastighetsbolag köper eller säljer fastigheter har bland annat uppmärksammats av Dagens Industri.

Säljare kan ofta beskriva prislappen som ”i linje med bokfört värde”, utan kommentar om hur stor avvikelsen faktiskt är, skriver Dagens Industri.

Finansinspektionen, FI, konstaterar i en ny rapport att informationen inte sällan är så bristfällig att fastighetsbolagen bryter mot gällande regelverk.

Annons

FI har, i samråd med marknadsaktörer, tagit fram en lista på uppgifter som bör finnas med i fastighetsbolagens pressmeddelanden.

”Bör”, inte ”ska”

Förutom köpeskilling vill FI se information om fastighetens hyresintäkt och hyresvärde, samt det underliggande överenskomna fastighetsvärdet och fastighetsvärdet i relation till bokfört värde.

I rapporten formuleras det dock att sådan information ”bör” inkluderas, inte att den ”ska”.

Annons

”Det måste alltid göras en bedömning i det enskilda fallet. Men med det sagt har vi här tagit fram en vägledning för vad som oftast ska anses nödvändigt för att uppfylla de krav som finns”, säger Olof Lüning, jurist på Finansinspektionen.

Läs vidare:
FI: Många fastighetsföretag har alltför stora skulder. Realtid.se
FI-analys: Stora risker i små och medelstora fastighetsföretag. Realtid.se

Nya krav från Finansinspektionen

I pressmeddelanden om fastighetstransaktioner som bolaget bedömer vara insiderinformation bör normalt följande framgå, enligt FI:s nya krav:

• Köpeskilling inklusive information om avdrag för skatt med mera

• Underliggande överenskommet fastighetsvärde, och fastighetsvärdet i relation till det bokförda värdet i den senaste kvartalsrapporten

• Fastighetens beteckning

• Om transaktionen utförs i bolagiserad form eller inte

• Fastighetens totala yta samt uthyrningsbar yta

• Fastighetens hyresintäkt och hyresvärde

• Fastighetsbolaget motpart i transaktionen

• Fastighetstyp, till exempel bostadsfastighet eller kommersiell fastighet

• Tidpunkt för tillträde eller frånträde

• Andra väsentliga avtalsvillkor kopplade till fastighetstransaktionen, såsom form av finansiering.

Källa: Finansinspektionen/Dagens Industri

Annons