Finans

SEK erbjuder tre lån kopplade till hållbarhet

Intresset för hållbara investeringar och affärer växer och i takt med det utvecklar Svensk Exportkredit sina erbjudanden för att möta kunders och investerares behov.

Uppdaterad 2021-10-26
Publicerad 2021-10-25

Nyutlåningen för årets första nio månader uppgick till 50 miljarder kronor, i nivå med historiska normalår men betydligt lägre än 2020 års höga volymer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Trots lägre nyutlåning under året så ser SEK en ökad efterfrågan på exportkrediter och projektfinansiering.

Under kvartalet har bolaget finansierat affärer i Finland, Elfenbenskusten och Argentina med exportkrediter motsvarande 400 miljoner kronor.

Nu erbjuder bolaget tre lån kopplade till hållbarhet; gröna, sociala och hållbarhetslänkade. Sistnämnda är kopplat till låntagarens hållbarhetsmål, till exempel att minska energianvändning.

SEK har tillsammans med EKN inrättat ett vetenskapligt klimatråd. Klimatrådet är ett rådgivande expertorgan som ska vägleda det svenska exportfinansieringssystemet att verka mot Parisavtalets 1,5-gradersmål.

I linje med SEK:s satsning på hållbarhet har bolaget emitterat 6,1 miljarder kronor i gröna obligationer under årets nio första månader, varav 2,1 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 402 miljoner kronor varav 72 miljoner kronor utgörs av poster av engångskaraktär, såsom återföring av tidigare
avsättningar för reserver för förväntade kreditförluster och nettoresultat av finansiella transaktioner. Räntenettot uppgick till 472 miljoner kronor (553).

 

Platsannonser

Logga in