Penningpolitik

Riksbanken vill publicera genomsnittsräntor och ett index för Swestr

Riksbanken under tredje kvartalet i år börja beräkna och publicera bakåtblickande genomsnitt av och ett index för Riksbankens referensränta Swestr (Swedish krona Short-Term Rate).

Publicerad 2021-04-16

Genomsnittsräntorna kan användas i nya finansiella kontrakt men ska också vara en viktig del i en så kallad fallbacklösning för referensräntan Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate). Detta framgår av den remiss med förslag på beräkningsmetoder och former för publicering som Riksbanken i dag skickar ut till aktörer på de finansiella marknaderna och andra intressenter.

I remissen föreslår Riksbanken att genomsnittsräntor tas fram för tidsperioder på en vecka, en månad, två månader, tre månader och sex månader. Tanken är att publicering av genomsnitt och index ska ske varje bankdag, samtidigt som eller strax efter publiceringen av Swestr.

Genomsnittsräntorna för Swestr kan refereras till i nya finansiella kontrakt men kommer även att vara en viktig del i en så kallad fallbacklösning till Stibor. 

Riksbanken har bjudit in aktörer på de finansiella marknaderna och övriga intressenter att senast den 7 maj ge sin syn på de beräkningsmetoder och former för publicering som presenteras i remissen.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in