Riskkapital

Regeringen vill slopa tillståndskrav i varje land för crowdfunding inom EU

Regeringen föreslår en rad lagändringar för att öka företagens möjligheter till gräsrotsfinansiering.

Publicerad 2021-05-07

Regeringen har, i en lagrådsremiss, lämnat förslag som kompletterar EU:s förordning om gräsrotsfinansiering och innebär att plattformar för gräsrotsfinansiering, crowdfunding-plattformarna, inte längre ska behöva tillstånd i varje land för att rikta sig till hela EU. EU:s nya regelverk omfattar både lånebaserad och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering.

– Vi ser att det här kommer göra det lättare för små och medelstora företag att få in kapital. Det kommer öka förtroendet för plattformar för gräsrotsfinansiering och därmed locka till sig fler småsparare, säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, i en presskommentar.

Vidare innebär förslagen ett bättre skydd för svenska småsparare som investerar via gräsrotsplattformarna, i synnerhet genom kravet att ge investerarna “tydlig och relevant information om de risker som är förknippade med en investering” samt kravet för investerarna att visa att de förstår riskerna med investeringen. 

Finansinspektionen föreslås få de befogenheter som behövs för att se till att plattformarna uppfyller de krav som ställs på dem. Regeringen föreslår även att Finansinspektionen fortsätter att ha mer långtgående befogenheter än vad EU-förordningen kräver vad gäller frågan om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagarna föreslås träda i kraft den 10 november 2021, samma dag som EU-förordningen ska börja tillämpas.

Lagrådsremissen finns att  läsa i sin helhet här. >>

 

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in