Finans

Referensräntan Swestr kan användas från 2 september

Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr kan användas i finansiella kontrakt från och med den 2 september 2021.

Publicerad 2021-06-22

Därmed finns det möjlighet för Swestr att ersätta Stibor som referensränta på den kortaste löptiden. Den 1 oktober 2021 kommer Riksbanken även att börja publicera genomsnittsräntor och index för Swestr. Marknadsaktörernas övergång till Swestr bör ske i närtid. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swestr är en del av den globala reformen av referensräntor som har ambitionen att minska finansmarknadernas beroende av traditionella referensräntor, som Stibor, i finansiella kontrakt. För att värna förtroendet för referensräntor i svenska kronor anser Riksbanken att marknadsaktörerna i närtid bör övergå till att använda den transaktionsbaserade Swestr i stället för Stibor på dess kortaste löptid.

Riksbanken har justerat beräkningsmetoden för Swestr utifrån erfarenheter från testperioden och de synpunkter som framfördes i samband med remissförfarandet hösten 2020. Förändringen innebär att användningen av motpartskategorier slopas i beräkningen så att transaktionsunderlaget för Swestr trimmas på hela det sammanlagda underlaget. Justeringen förväntas inte få någon systematisk effekt på nivån för Swestr. Den nya metoden tillämpas från och med noteringen som publiceras den 2 juli 2021 (värdedag den 1 juli 2021). Riksbanken kommer att publicera omräknade noteringar för Swestr från testperioden första halvåret 2021.

Platsannonser

Logga in