Pressmeddelande

IKC lanserar depåtjänst online med ISK och fondhandel med hjälp av Bricknode Broker

Publicerad

IKC Capital (www.ikc.se) lanserade den 1a mars en ny depåtjänst online med namn IKC Access där kunder kan samla sitt sparande. Med hjälp av Bricknode Broker (www.bricknodebroker.com) kan IKC erbjuda fondhandel direkt mot fondbolagen och genom de integrerade tjänster som finns i Bricknode Marketplace. För Bricknode (www.bricknode.com) betyder affären att den månatliga omsättningen ökar med 5% från 1a mars 2017 i form av inkomster från återkommande licenser och transaktionsbaserade ersättningar.

IKC Capital (www.ikc.se) ingår i IKC Financial Group och har med hjälp av Bricknode Broker samt de integrerade partners som finns för automatiserad fondhandel i Bricknode Marketplace, lanserat en ny tjänst vid namn IKC Access.

IKC Access är en tjänst där sparare kan hantera sin depå eller investeringssparkonto (ISK) online och logga in på den kundportal som Bricknode Broker erbjuder. IKC Access är således en online-mäklare och -rådgivare som med hjälp av den molnbaserade plattformen från Bricknode nu kan erbjuda nya tjänster till sina kunder.

Bricknode vill hjälpa privatpersoner och företag att förbättra sina finansiella liv. Bricknode gör detta genom att möjliggöra lansering av nya finansiella tjänster till marknaden. Bricknode tillhandahåller en molnbaserad plattform och ekosystem för partners som delar samma värderingar och visioner.

Bricknode avser att vara det främsta ekosystemet inom finans som en plattformsleverantör för finansiella institutioner, FinTech-innovatörer, app-utvecklare och konsulter.

“Affärsflödet mellan IKC och fondbolag, vilket äger rum i Bricknode Broker, är ett typiskt exempel på de relationer som Bricknode vill möjliggöra inom sitt ekosystem. Vi har spenderat 7 år, 30 miljoner av licensintäkter och 20 miljoner av eget investerat kapital för att bygga en dynamisk molnbaserad plattform för finansmarknaden.

Bricknode Broker är en applikation, så kallad vertikal, på vår plattform som används av onlinemäklare och finansiella rådgivare vilka driver värdepappersbolag. Vi har flera vertikaler för fondadministration och portföljförvaltare med flera. Vi har också ett annat ben där kunder och partners kan använda vår plattform som ett operativsystem för finans.

Ett exempel på detta är FinTech-bolaget Pensiono med försäkringsbolaget Svenska Fribrevsbolaget som använder plattformen för att lansera en helt ny finanstjänst på rekordtid och med låga kostnader. Pensiono är för tillfället högintressant för investerare då en emission pågår via Pepins.

Med Bricknode vill vi leverera värde till alla parter, från integrationspartners som fondmarknadsplatser till leverantörer, företagskunder som IKC och Pensiono samt slutligen konsumenten. Hela kedjan måste hänga ihop för att vårt värdeskapande ska komma konsumenten till gagn och nu efter 7 år kan vi äntligen åstadkomma detta!” sade Stefan Willebrand, VD och medgrundare av Bricknode.

Annons