Pressmeddelande

FRISQ har slutfört förvärvet av digital teknikplattform

Publicerad

FRISQ har nu slutfört det tidigare annonserade förvärvet av en teknikplattform för att utveckla interaktiva patientcentrerade vårdplaner. Den unika teknikplatformen möjliggör systemintegrerat informationsutbyte mellan patienten, vården och forskning. Förvärvet skapar nya affärsmöjligheter genom flexibla lösningar som både vården och den globala life science-forskningen efterfrågar.

Förhandlingar har pågått under mars månad och såväl legal som teknisk due diligence har genomförts. Igår kom parterna slutgiltigt överens om villkoren för affären.

I samband med förvärvet har ett nytt affärsområde etablerats, FRISQ Care, som kommer att ha fokus på att färdigställa, certifiera och kommersialisera teknikplattformen. Arbetet är redan i full gång och ett flertal potentiella kunder, både inom Sverige och internationellt, har redan tagit kontakt för diskussioner om hur den nya plattformen kan användas för att lösa deras utmaningar. Arbetet sker i nära samarbete med FRISQs strategiska partner, It-och innovationsföretaget Chorus AB.

”Jag är otroligt glad och stolt över att vi nu har fått den här affären i mål. Vi är övertygade om att vi både på kort och lång sikt kan skapa stora värden genom att kombinera den nya teknikplattformen med vår befintliga teknik och med de erfarenheter och kompetenser vi har i vår affärsorganisation. Efterfrågan är mycket stor för denna typ av nya lösningar som möjliggör stora förbättringar för patienten, vården och life scince industrin.” säger Martin Irding, VD på FRISQ.

Annons