Skatter

Nya skatteavtal med Storbritannien, Kina, Ryssland och de nordiska länderna

För att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet tecknar Sverige nya avtal med en rad länder, däribland Brexits Storbritannien.

Publicerad 2021-02-23

Sverige har idag undertecknat protokoll om ändring av skatteavtal med ett flertal länder,  detta med syfte att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Ändringarna gäller skatteavtalen mellan Sverige, Storbritannien och Nordirland, samt mellan Sverige och Kina samt mellan Sverige och Ryssland. Sverige har även tillsammans med Danmark, Finland, Färöarna, Island och Norge undertecknat ett protokoll om ändring i 1996 års avtal mellan de nordiska länderna. 

Platsannonser