David Frydlinger, MP på nyöppnade Cirio. Advokatbyrån med 100-åriga anor är redo att ta sig an den fjärde industriella revolutionen.
Juridik

Nya advokatbyrån Cirio – redo att möta marknaden

Advokatbyrån Cirio är bildad av 125 avhoppare från Lindahl Stockholm. Realtid hälsade på i det nygamla kontoret för ett samtal om att möta både kunders och medarbetares behov.

Uppdaterad 2019-01-03
Publicerad 2019-01-03

På nyåret tändes en ny stjärna på Stockholms advokatbyråmarknad. Den nya byrån Cirio består av avhoppare från Lindahls Stockholmskontor samt ett par nyrekryteringar för att stärka upp och bibehålla erbjudandet.

– Vi har ett oförändrat erbjudande och oförändrad kapacitet för de stora och komplexa transaktionerna och affärerna, säger David Frydlinger, managing partner på Cirio.

Men han korrigerar sig lika snabbt. Erbjudandet är inte bara intakt, det är vässat.

Realtid tog sig till Mäster Samuelsgatan 20 för att bevittna namnbytet och få veta mer om den nya byrån som mejslats fram under sex månader.

– Det har varit en fantastisk process, det är utan tvekan en av de roligaste saker jag har varit med om. Så mycket energi och engagemang har frigjorts i arbetet, säger David Frydlinger.

Splittringen av Lindahls Stockholmskontor offentliggjordes i mitten av juni och väckte viss bestörtning. Att en av de största och mest väletablerade advokatbyråerna både skulle splittras och riskera att försvinna från Stockholmsmarknaden var synnerligen spektakulärt.

Samtidigt försäkrade samtliga inblandade att ingen konflikt låg bakom och att det enbart handlade om “olika framtidsdrömmar”.

I praktiken har Lindahls Stockholmskontor skilts från det gemensamma kommanditbolaget och bytt namn till Cirio, med tjugotalet delägare. En tredjedel av de 30 delägarna i Lindahl Stockholm valde att gå vidare i en annan konstellation. Samtidigt har Lindahl arbetat vidare med sin Stockholmsnärvaro.

David Frydlinger, som tog över som managing partner i samband med att delningen offentliggjordes, kvarstår som MP i det nybildade Cirio.

– Jag är väldigt glad och tacksam för att alla som förväntades bli del av den nya byrån fortfarande är kvar, säger han.

Det var ingen självklarhet. Samma dag som splittringen kommunicerades ringde konkurrenterna och försökte rekrytera medarbetare. Även David Frydlinger har fått andra erbjudanden, men har inga planer på att flytta från Mäster Samuelsgatan där Cirio alltså sitter kvar i det som tidigare var Lindahls Stockholmskontor.

– Jag har varit en av de drivande i byrån under några år, och det föll sig naturligt att jag skulle ta över som managing partner när vi beslutade oss för att göra den här stora förändringen. Men jag vill betona att det verkligen har varit en team-effort, säger han.

Redan i september spikades namnet Cirio, genom att delägarna röstade mellan ett antal alternativ som tagits fram av varumärkesbyrån Identity Works.

– Cirio betyder ingenting, och det är precis det som är poängen. Det är upp till oss att fylla namnet med innehåll. Det är ett bra namn för att det är lätt att säga och komma ihåg och det funkar bra grafiskt.

Än så länge är det bara skylten som är utbytt på Mäster Samuelsgatan 20. Snart kommer receptionen att göras om i byråns nya färger, som redan skymtar på den nya hemsidan.

Under sex månader har alla IT-system bytts ut – ett arbete som, enligt David Frydlinger, normalt sett tar 18 månader för enbart ett större system.

Men den viktigaste förändringen har varit arbetet med de fyra ledorden som ska vägleda Cirios arbete med såväl klienter som medarbetare: Business, Progress, Human och Change.

– Vår utgångspunkt är att vi har funnits 100 år på marknaden och vi vill självklart bygga vidare på det och samtidigt utveckla vår verksamhet för att kunna möta klienternas och talangernas framtida behov.

Att behärska affärernas spelregler, “Business”, är en självklar utgångspunkt, medan “Progress” handlar om att följa med i – och driva – de förändringar som följer av vad som brukar kallas den fjärde industriella revolutionen.

– Den handlar inte bara om ny teknik, utan här smälter det digitala, det biologiska och det fysiska samman och Cirio råkar vara en av branschledarna inom dessa affärsområden, exempelvis tech, life science, energi och fastigheter.

Cirios vision är en advokatbyrå som inte bara följer med i utvecklingen utan också formar och skapar den – “Change”. Ett exempel är Cirios arbete med “relational contracting”, där smart juridik medverkar till att skapa framgångsrika samarbeten mellan stora företag.

Ledordet “Human” kopplar tillbaka till Lindahls tradition av personligt engagemang i kundrelationen, samtidigt som det pekar fram mot ett mer hållbart arbetsliv för medarbetarna.

Det verkar nästan som att konkurrensen om kunderna är hårdare än konkurrensen om medarbetarna?

– Ja vi arbetar på två marknader: klientmarknaden och talangmarknaden. Ytterst existerar man naturligtvis för sina klienter, men för att kunna möta deras behov måste man också ha de bästa medarbetarna.

För att säkra sitt erbjudande har Cirio rekryterat ett antal nya medarbetare inför öppnandet den 1 januari.

Daniel Lander och Olle Nykvist går in som delägare och har båda en bakgrund i firman, men den senare kommer närmast från en tjänst som bolagsjurist på Ericsson. Den nystartade byrån har därtill rekryterat Sanna Wolk som Head of IP samt Corporate Sustainability.

– För att vara den byrå vi vill vara måste vi ha starka namn inom IP och processrätt och det har vi nu, säger David Frydlinger.

Tillväxt är inget självändamål, menar han, men kommer som ett resultat av att det går bra.

– Vissa företag har en tillväxtagenda. Så tänker inte vi. Men absolut kan vi växa, eftersom vi har ambitionen att det ska gå bra och att vi ska fortsätta flytta fram våra positioner inom premiumsegmentet.

Alla eventuella rykten om att hyresavtalet på Mäster Samuelsgatan 20 – där även MAQS håller på att stänga sitt Stockholmskontor – skulle vara dåligt, dementeras bestämt av David Frydlinger.

I lokalerna som Cirio nu tar över fanns plats för runt 160 personer, när Lindahl var som störst, så det finns rum att växa och den nya byrån har inga planer på att flytta.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in