Magdalena Hartman har som nytillträdd vd stor nytta av vice vd Tommy Fransson med 12,5 år inom NGM. Foto:  Michael Steinberg/NGM.
Magdalena Hartman har som nytillträdd vd stor nytta av vice vd Tommy Fransson med 12,5 år inom NGM. Foto: Michael Steinberg/NGM.
Börs

NGM vill bli tillväxtbolagets bästa vän

Under nästa år kommer en rad nyheter kring NGM-börsen. Färska vd:n Magdalena Hartman pekar särskilt på en offensiv för att bli en ännu tydligare partner för tillväxtbolagen.

Uppdaterad 2019-12-03
Publicerad 2019-12-02

Småbolagsbörsen NGM – Nordic Growth Market – har stora planer framåt. Den nya vd:n sedan den 1 oktober, Magdalena Hartman, vill stärka varumärket. Dessutom vill NGM dra större nytta av sitt ägarskap från tyska Börse Stuttgart – bli alltså inte förvånad över fler tyska noteringar i Stockholm.

Att Magdalena Hartman är ny i stolen och att de tyska ägarna har särskilda krav märks inte minst i förberedelserna kring intervjun med henne, en jämförelsevis lång process.

Närmast kommer hon från egen konsultverksamhet under namnet Financial Avenue, hennes enskilda firma avregistrerades den 10 oktober i år. 

– Som senior advisor har jag varit med att utveckla tillväxtbolag och jobbat med entreprenörsskap, som hur man skalar upp verksamheter. Detta var även mitt huvudfokus under mina 15 år på Nasdaq som gav mig en bred börserfarenhet. Jag tror att det var de erfarenheterna som gjorde att NGM kontaktade mig om den här tjänsten.

2016-2017 arbetade Magdalena Hartman som vice vd på Sparbanken Sörmland.

– Jag tog uppdraget när banken befann sig i en krissituation och behövde komma tillrätta med problemen med internkontroll och styrning. Det var ett otroligt intensivt år.

Sparbanken Sörmland har definitivt haft sin beskärda del av problem. 2016 uppdagades att den tidigare vd:n hade gjort en mängd privata utgifter på bankens bekostnad. Rättsprocessen återupptogs tidigare i höstas. Daniel Eriksson fick i uppgift att städa upp i efterspelet och det var han som anställde Magdalena Hartman. 

– Det skedde omfattande förändringar på banken. När den akuta krisen var över valde vd att sluta. Eftersom han hade rekryterat mig valde jag att gå vidare, säger Magdalena Hartman.

Sin längsta tid har hon inom Nasdaq. Hon började som trainee på Stockholmsbörsen direkt efter examen från Stockholms universitet där hon tog en kandidatexamen i ekonomi år 2000. När hon lämnade Nasdaq i Washington år 2016 var hon globalt ansvarig för indexaffären och den europeiska dataaffären. I den rollen ansvarade hon för en budget på 900 miljoner kronor.

– Min familj och jag ville flytta tillbaka till Katrineholm, förklarar hon hemkomsten till Sverige.

Sveriges andra fullödiga börs

Realtid träffar Magdalena Hartman på sjunde våningen i fjärde Hötorgsskrapan mitt i Stockholm City, det går inte att arbeta mer centralt. Kontoret ser trångt ut, med en mängd kontorsrum längs med två korridorer. Det ser ut precis som vilket ordinärt kontorsföretag som helst, med undantag av en klocka intill entrén, som används för att fira noteringar.

På NGM i Stockholm finns 75 bolags aktier noterade och närmare 15 000 noterade värdepapper som AIF:er, warranter och optioner. Bland bolagen finns alltifrån AIK fotboll och Peckas naturodlingar till Kopparbergs och Coeli Fastighet.

När vi stiger in i det ljusa konferensrummet med utsikt över stan ansluter oannonserat vice vd Tommy Fransson, för att kunna ge mer detaljerade svar och historik om börsföretaget. Han har sammanlagt arbetat 16 år på NGM, i olika tjänster.

Det finns två fullödiga börser i Sverige, med tillstånd som reglerad marknadsplats från Finansinspektionen. NGM är den ena, den andra är Stockholmsbörsen, som ägs och drivs av amerikanskägda Nasdaq Nordic. Här sker handel i realtid varje vardag.

Dessutom finns tre börser – eller marknadsplatser – med lägre krav, så kallat MTF-tillstånd (Multi Trading Facility). NGM har MTF-tillstånd i en av sina listor, Nordic MTF. Nasdaq har MTF-tillstånd för First North. Också Spotlight – med ATS Finans som ägare – är en börs med MTF-tillstånd. 

Även Pepins kan räknas till börskonkurrenterna. Bolaget har tillstånd för aktiehandel från Finansinspektionen, men här är kraven lägre och handeln sker mer sällan. Pepins har dock ansökt om MTF-tillstånd. 

Både Magdalena Hartman och Tommy Fransson poängterar flera gånger att NGM vill utmärka sig som börsen för tillväxtbolag och SME-bolag (små och medelstora företag). 

– Ambitionen är att jobba gentemot andra sektorer än de gamla traditionella industrisektorerna, säger Tommy Fransson.

Vare sig han eller Magdalena Hartman talar om en viss översta gräns i storlek för ett bolag på NGM.

– Fortnox är ett jättebra exempel på att även större bolag kan vara noterade hos oss. De har varit med sedan 2007. Sedan 2016 har börsutvecklingen varit mer än 1 000 procent och sedan start över 5 000 procent. De har ett börsvärde på mer än 10 miljarder kronor, säger Magdalena Hartman.

NGM har tre listor för bolag som vill notera sin aktie: NGM Equity (huvudlistan, reglerad), Nordic MTF (med MTF-tillstånd, riktad till mindre bolag eller bolag i stark tillväxt) samt Nordic Pre Market (onoterade bolag som vill lista eller notera sig). 

Stort på AIF:er och ETP:er

På NGM Equity handlas också andra värdepapper än traditionella aktier. Ett exempel är Nordic AIF, ett undersegment med handel för alternativa investeringsfonder. 

– Allt handlas på liknande sätt. Via din bank kan du selektera allt under olika listor till din ISK eller kapitalförsäkring. Allt från aktier och obligationer till AIF:er, som vi är marknadsledande inom, säger Tommy Fransson.

NGM är också stort på börshandlade derivatprodukter, ETP:er (Exchange-Traded Products). Obligationer och andra strukturerade produkter handlas på listan Nordic Derivatives Exchange, NDX.

Nu blåser däremot förändringens vindar. Kikar man hos Finansinspektionen framgår att NGM vill slå ihop NGM Equity och Nordic NDX till en lista. 

– Vi har inte gått ut med den här sammanslagningen än utan undersöker först vilka möjligheter som finns, säger Magdalena Hartman. 

Anledningen är bland annat att man behöver genomföra vissa tekniska förändringar, som att byta MIC-kod, kod för marknadsidentifiering. 

Av Finansinspektionens register framgår också att ni vill registrera aktiesegmentet på Nordic MTF som en tillväxtmarknad för små- och medelstora bolag och byta namn till Nordic SME?

– Det handlar om en namnsättning för att ge tydlighet och transparens, säger Magdalena Hartman.

Vare sig hon eller Tommy Fransson bubblar av lust att berätta särskilt mycket just nu om de kommande förändringarna, men att mycket är på gång sticker de inte under stol med.

– Vi har stora ambitioner och planer. Därför ser vi över strategin just nu. Vi vill växa, säger Magdalena Hartman.

Ett skäl till det är att det har varit "lite lugnare på sistone" med noteringar, som hon uttrycker det. Under året har det hittills skett fem nya bolagsnoteringar.

– Men vi har en stark pipeline.

Magdalena Hartman berättar att NGM har ökat ambitionen med att få in fler noterade bolag, fler ETP:er och andra börshandlade instrument. Därför ser man över företagets serviceutbud.

– Vi jobbar på ett nytt koncept som vi ska lansera inom kort. 

Vad betyder "inom kort"?

– I början av nästa år.

Tommy Fransson fyller på med att NGM är mitt uppe i en omgörningsprocess.

– Vi har en vilja och ambition att växa och vara den ledande börsen för SME-bolag, säger han.

Ni säger att ni vill vara en fullsortimentsbörs. Omsättningsmässigt, hur ser fördelningen ut mellan de olika delarna?

– Det beror på marknadsklimatet. I somras hade vi ett bolag som var Sveriges mest näst mest handlade (Quickbit, red:s anmärkning). Vid andra tillfällen kan värdepapper som bygger på bitcoin vara de mest handlade, vid andra kan det vara olika råvaror. På senare tid har det varit väldigt hög handel i aktier, säger Tommy Fransson.

I koncernen erbjuds handel i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz och Frankrike. Av samtalet är det tydligt att det finns planer på fler och tydligare samarbeten inom gruppen.

Idag har NGM samma erbjudande mot svenskar som mot danskar, finländare och norrmän, i samma tekniska system.

– Det gör det möjligt för bolag att  ha en helt nordisk investerarbas. Vi erbjuder också handel i lokal valuta, inte minst intressant för retailkunder som handlar ETP, säger Tommy Fransson.

Öppnar för mindre poster obligationer

En skillnad när man jämför Sverige med de flesta andra länder är att aktieägandet är mycket mer utbrett. Sverige sticker också ut med att tidigt notera tillväxtbolag. Så ser det till exempel inte alls ut i Tyskland, där det också är vanligare med familjeägda bolag, som i sig är mer tveksamma till börsnotering. 

– Men här ser vi en möjlighet att koordinera ansträngningarna. Till exempel att låta fler tyska bolag komma till Norden, säger Tommy Fransson.

I Stuttgart är det mycket vanligare med handel i obligationer än här, även mot vanliga sparare, inte minst eftersom det går att köpa obligationer i mindre poster än i Sverige. Det öppnar i sin tur möjligheter för ett liknande upplägg i Sverige, berättar Tommy Fransson.

NGM vill vara bolagens samarbetspartner för att hitta kapital, öka synligheten och tillföra extra likviditet.

– Vi är unika med att ha en egen likviditetssupport. Denna finns i Tyskland, säger Tommy Fransson.

Hur fungerar det?

– Vi har en market maker som ställer köp- och säljpris. Det tillför en extra köp- och säljsida i orderboken.

Allra mest vill NGM vara den bästa plattformen för tillväxtbolagen. Ett exempel är modellen med intäktsdelning. De noterade bolagen får behålla 25 procent av transaktionsinstäkterna.

– Därigenom får tillväxtbolagen ett bidrag växa ytterligare, säger Tommy Fransson.

– Vi vill vara förstahandsalternativet för tillväxtbolag. Vi är vad vi heter – Nordic Growth Market, säger Magdalena Hartman.

Nasdaq är framgångsrikt med en egen teknikplattform. En viktig del i Stockholmsbörsens internationella framgång har historiskt legat i dess teknikplattform, som OMX låg bakom. 

Även NGM har en egenutvecklad plattform, Elastica, som har varit i drift sedan 2010. Den används också av Spotlight och sedan förra året också av den schweiziska börsen BX Swiss.

– Det är ett väldigt stabilt system. Det har hittills bara haft en incident, för drygt ett år sedan, vilket är bäst i klassen, säger Magdalena Hartman.

IT-plattformen är alltså också en affär, men NGM är inte aktivt ute och säljer den.

Stockholmsbörsen låg nere ett par timmar för lite sedan. Har du några synpunkter på den händelsen?

– Vi kan inte kommentera en konkurrents tekniska avbrott. Det är jättetråkigt när det händer, man vill inte att ens konkurrenter ska få tekniska problem, säger Magdalena Hartman.

I marknadsövervakningsrapporten för 2018 skriver NGM: "En stor del av de ärenden där NGM-börsen funnit anledning att kritisera ett bolag rörande bristande efterlevnad av informationsreglerna härrör sig till bolag som noterat sina aktier under de senaste två åren. Det är en stor utmaning för nya bolag att anpassa sin verksamhet till att vara noterad och det är viktigt för bolagen att förbereda sig inför den omställning det innebär att verka i en publik miljö med de krav som då ställs på bolaget."

– Vi utbildar bolagen i samband med notering. Vår oberoende informationsövervakningsenhet har i uppdrag att se till att de uppfyller kraven, i realtid. Exempelvis att pressmeddelanden följer regleverket. Det är en process att bli börsnoterad, säger Magdalena Hartman.

Det finns en mängd särskilda krav för bolag på en reglerad marknadsplats för aktier och som Finansinspektionen och Aktiemarknadsnämnden håller efter, men även börserna själva. 

NGM har en oberoende disciplinnämnd som leds av före detta justitierådet Bo Svensson, tillsammans med bland annat Anders Ackebo vid Setterwalls advokatbyrå och ett antal ytterligare kvalificerade ledamöter.

– Om någon överträdelse skulle inträffa har de rätt att utdöma sanktion, vite eller varning, säger Magdalena Hartman.

Hur ofta inträffar det och hur ser trenden ut med antal ärenden av den typen?

– Det är jätteolika. Det uppkommer ibland situationer där bolag inte har tolkat informationsreglerna korrekt. Disciplinnämndens avgöranden är offentliga och finns tillgängliga på NGM:s hemsida, säger Magdalena Hartman.

2018 fattade NGM:s diciplinnämnd beslut i två ärenden, enligt marknadsövervakningsrapporten för 2018. Hittills i år har den inte utfärdat några sanktioner. Det exakta antalet ärenden som hanterats vet bara disciplinnämnden och marknadsövervakningsfunktionen, som är oberoende från den affärsdrivande verksamheten.  

Av rapporten framgår också att antalet larm i övervakningssystemet Instant Watch ökade hela 38 procent 2018 jämfört med 2017. I år ser det ungefär ut som förra året. Under 2018 såg vidare NGM-börsen en fortsatt ökning av antalet anmälda ärenden rörande marknadsmanipulation. I år är det hittills 18 anmälningar jämfört med 23 för helåret 2018. Under 2018 implementerade NGM inte något handelsstopp i aktier på NGM Equity, medan handeln på Nordic MTF stoppades vid tre tillfällen 2018, jämfört med fem 2017. Hittills i år har handeln stoppats en gång i en aktie på NGM Equity och två gånger på Nordic MTF.

På frågan hur dessa siffror och ärenden står sig i år hänvisar Magdalena Hartman till informationsövervakningen och kursövervakningen på NGM.

– Det är en oberoende funktion som rapporterar direkt till styrelsen och inte till mig för att säkerställa oberoendet, säger Magdalena Hartman.

Svensk elmarknad ett sidouppdrag

Magdalena Hartman har ett sidouppdrag: Styrelseledamot i Marketmath, ett företag som arbetar med risksystemlösningar mot den nordiska elmarknaden. Ett litet bolag med säte i Stockholm. Tre anställda 2018 med en omsättning på 9,4 miljoner kronor.
 

IT-avdelningen är störst på NGM
  • Namn: NGM Nordic Growth Market AB.
  • Grundat 1984.
  • Drygt 40 anställda, varav 14 på IT-avdelningen, som utgör den största delen.
  • Ägare: Börse Stuttgart – grundat 1860. Köpte NGM 2008.
  • NGM omsatte 79,5 miljoner kronor 2018 och gjorde en förlust på 542 000 kronor. Den senare förklaras med en större avskrivning i finska investmentbolaget Privanet. Omsättningen gjorde ett klart lyft 2015, men sjönk efterföljande år och lyfte igen 2018. Däremot har resultatet sjunkit fyra år i rad. Samtidigt ökar stadigt kostnaderna.
  • NGM har två affärsområden. 2018 omsatte börs 55,1 miljoner kronor (69 procent) och teknik 24,4 miljoner kronor (31 procent).

Platsannonser