Åklagaren är klar med utredningen mot den tidigare vd:n i Sörmlands Sparbank till slutet av året. Foto: Åklagarmyndigheten och Wikipedia/Arild Vågen.
Åklagaren är klar med utredningen mot den tidigare vd:n i Sörmlands Sparbank till slutet av året. Foto: Åklagarmyndigheten och Wikipedia/Arild Vågen.
Ekobrott

Nya utredningar kring förskingrande vd:n

Åklagare Fredrik Ingblad som tagit över förundersökningen mot den tidigare vd:n i Sörmlands Sparbank har gett direktiv till polis om fler förhör. Han uppger att beslut om åtal kommer i slutet av året. 

Uppdaterad 2019-11-25
Publicerad 2019-11-19

Förundersökningen mot den tidigare bank-vd:n för Sörmlands Sparbank lades ner för snart ett år sedan av åklagaren Pernilla Törsleff. Nu har utredningen återupptagits och åklagare Fredrik Ingblad vid åklagarkammaren i Västerås har fått den på sitt bord.

Bank-vd:n misstänks för grov trolöshet mot huvudman. Personen sparkades i juni 2016 efter bankens egna utredningar som konstaterat att vd:n för bankens pengar bland annat köpt elektronikprylar, cigarrer och dyra viner.

Enligt åklagaren Pernilla Törsleff var det svårt att bevisa att brott begåtts och pekade bland annat på att det fanns stora brister i bankens kontroll samt att den tidigare vd:n genom förlikning hade ersatt banken för en del av skadan.

Efter att åklagaren valt att lägga ned utredningen begärde Sparbanken överprövning av beslutet. En överåklagare har sedan bedömt att målet ska tas upp igen.

– Dels var det att grunderna till beslutet att lägga ned var felaktiga. Sedan ansåg överåklagaren att det fanns bevisning som gjorde att man kunde utreda i vart fall delar av detta vidare, säger Fredrik Ingblad som fick ta över målet.

Åklagaren hade kommit fram till att det inte fanns en skada då parterna ingått en förlikning. Fredrik Ingblad säger att beslutet är felaktigt då en skada uppstår när själva gärningen utförs.

Att banken ingick förlikningen är alltså inte skäl att lägga ned utredningen?
– Nej, inte som jag ser det. En ren förlikning där man kommer överens om de ekonomiska förutsättningarna påverkar inte straffansvaret. Huvudregeln är att det inte påverkar straffansvaret eftersom det handlar om vad man gör i stunden och vilken skada som blir i stunden.

Sedan upptäckten av oegentligheterna har Sörmlands Sparbank gjort en del åtgärder i affärsstrategi, regelefterlevnad och delar av organisationen har omorganiserats. Bankens riskkontroll och compliance som tidigare var utlagt externt har plockats in i banken. Styrelsen har bytts ut och styrelsearvoden har betalats tillbaka.

Finns det någon anledning att misstänka att någon mer bär ansvar för vad som har hänt?
– Det är bara en person som är misstänkt och det är vad jag kan säga. Jag vill inte spekulera i om andra personer har gjort fel, säger Fredrik Ingblad.

Vid årsstämman i april 2018 kom man fram till att inte väcka en skadeståndstalan mot de tidigare styrelseledamöterna. Banken har enligt åklagaren lämnat in ytterligare information om bankens regleringar till myndigheten vid begäran av överprövning.

– Sedan har jag gett polisen direktiv att göra vissa åtgärder i form av förhör. Mer än så vill jag inte precisera vad det är eftersom förundersökning pågår. Några ytterligare förtydliganden och kompletteringar kommer att göras. Förhoppningsvis blir det klart så snart som möjligt. Målet är ju gammalt från början. 

– Förhoppningsvis i slutet av året eller i början av nästa år ska jag ha tagit ställning till om det räcker för åtal eller inte.

Kan du se att det har varit tydliga transaktioner?
– Det utreder vi nu och det tar jag ställning till i slutet av året när jag hoppas att utredningen är klar. Då tar jag ställning till om åtal ska väckas eller läggas ned.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in