Rättstvist

”Mangold har inte haft något intresse av att förklara”

De 23 aktörerna som stämmer Mangold försökte få en förklaring varför informationen i marknadsföringsmaterialet inte stämde med verkligheten.

Uppdaterad 2019-08-27
Publicerad 2019-08-26

Olle Nykvist, från Cirio advokatbyrå, är ombud till de 23 aktörer som stämt Mangold Fondkommission. I dag lämnade han in stämningsansökan till Stockholms tingsrätt.

– Mina klienter förstod när bolagen gick i konkurs att den informationen som man fått från Mangold var vilseledande. 

Av stämningsansökan framgår det att Mangold Fondkommission krävs på skadestånd för vilseledande marknadsföringsmaterial i samband med en bryggfinansiering om 26 miljoner kronor som ägde rum i slutet av 2017 och början av år 2018. Bryggfinansieringen var till fastighetsbolaget Albert Hansson Finans och Fastighet. 

– Privatpersoner och företagare som har investerat har fått en bild av ekonomin som stått väldigt långt ifrån den ekonomiska verkligheten när det gäller Albert Hansson Finans och Fastigheter. De har inte kunnat fastställt ett välgrundat affärsbeslut utan har trott att det varit betydligt bättre än vad det egentligen var.

De potentiella investerarna erbjöds en ränta om 15 procent per år med återbetalning den 15 oktober 2018.

Brygglångivarna, som Olle Nykvist företräder, investerade sammanlagt 19,45 miljoner kronor. Med bland investerarna var Mats Gabrielssons investmentbolag Trention som investerade totalt 10 miljoner kronor.

Du har 23 klienter, vet om det finns fler som drabbats?
– Mina klienter har lånat ut nästan 20 miljoner kronor och det var en bryggfinansiering på 26 miljoner kronor. Det har funnits fler som har lånat ut pengar, men jag har inte information om vilka detta är.

I stämningsansökan har inte Olle Nykvist och hans klienter kommit fram till vilken storlek skadeståndskravet är.  Han uppger att detta är svårt att slå fast innan konkurserna helt är avgjorda.

– Det kan hända att vi får ut ett litet belopp från konkursen men det är därför vi i dagsläget inte kan säga hur stor skadan faktiskt blir. Vi kan med stor sannolikhet säga att om vi får ut något av konkursen så är det väldigt lite, säger Olle Nykvist.

Han uppger även att han och de 23 klienterna har varit i kontakt med Mangold innan man vänt sig till domstol.

– Vi har kontaktat Mangold och sagt att vi anser att de har agerat på ett felaktigt sätt och att de har en skyldighet mot våra klienter. Mangold har inte haft något intresse av att förklara varför man har agerat på det sättet man gjort eller försökt bringa mer ljus av situationen. De har kortfattat tillbakavisat att det inte föreligger någon skadeskyldighet.

– Vi hade kanske förväntat oss lite mer engagemang och lite mer intresserade av att förklara vad som har hänt. De har fattat sig väldigt kortfattat och har inte bemött de delar vi lagt fram där vi sagt att de har agerat felaktigt. Då återstår det ingen annan möjlighet för oss än att pröva detta civilrättsligt.

Platsannonser