Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef privatmarknad på Landshypotek Bank. Foto: Landshypotek Bank
Bank

Landshypotek Bank räknar med att fortsätta växa inom bolån

Landshypotek Bank har på ett par år kommit upp till 5 miljarder kronor i utlånad volym inom bolån och Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bankens bolån, räknar med att fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandel framöver. 

Olof Swahnberg
Uppdaterad 2019-08-08
Publicerad 2019-08-08

Landshypotek Bank, som ägs av cirka 40.000 lånekunder inom jord- och skogsbruk, grundades 1836 men har ägnat sig åt bolån först år 2017. 

Catharina Åbjörnsson Lindgren säger att banken i början av augusti nådde 5,0 miljarder kronor i utlånad volym inom bolån. Av bankens totala utlåning på 74 miljarder kronor i slutet av juni uppgick bolånen till knappt 5 miljarder kronor och växer “stadigt”, enligt delårsrapporten, vilket kan jämföras med 3,7 miljarder kronor vid senaste årsskiftet. 

Orsakerna till att banken startade verksamhet inom bolån var att kunna fördela ökade regelkostnader på större volym och strukturomvandlingen inom bankens huvudområde jordbruk, som innebär färre lantbrukare. Ett annat viktigt skäl var hög lönsamhet för storbankerna inom bolån som lockade flera nya spelare till den svenska bolånemarknaden ungefär samtidigt som Landshypotek Bank gick in på marknaden.  

Än så länge är det bara bolån till villaägare som Landshypotek Bank ägnar sig åt, men banken utesluter inte att någon gång framöver att erbjuda bolån även till lägenhetsägare, uppger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

– Vi har känt att det varit ett enormt sug från allmänheten för ett alternativ till storbankerna. Vi ägs av våra låntagare inom jord och skog och har därmed en annan långsiktighet i vår affär som vi tycker passar här, säger hon.

– Vi har en ambition att bli större inom villalånen. Vi har finansiella muskler för det och en smidig digital ansökningsprocess. Vår utmaning är att nå ut, vi har en mer sparsmakad marknadsbudget än våra konkurrenter.

Vad har du för förväntan för er under det andra halvåret inom bolån?

– Vi hoppas fortsätta ha den tillväxten vi haft i år och gärna mer under andra halvåret, marknaden var lite avvaktande under förvåren.

Rörligheten bland svenska bolånekunder var relativt låg under början av året efter Riksbankens räntehöjning vid årsskiftet, men rörligheten har ökat sedan senvåren. 

– Vi har haft ett väldigt starkt erbjudande inom rörligt och det har folk börjat hitta, säger  Catharina Åbjörnsson Lindgren, som tillägger att banken varit bland de tre bolåneaktörer med de lägsta snitträntorna hittills under hela året.

Hon säger att privatkunderna börjar inse att man inte behöver byta bank för alla sina banktjänster, utan att man kan ha bolånen på en bank, värdepapper på en annan och så vidare. Detta gynnar Landshypotek Bank som erbjuder lån och sparande, men inte tillhandahåller tjänster inom till exempel värdepapper eller betalningar. 

– Vi upplever att fler och fler börjar hitta oss, som uppskattar vad vi står för. Man är mer benägen att ha flera banker, vi har ett väldigt starkt erbjudande och väldigt nöjda kunder, jag tror det finns stora möjligheter att fortsätta växa. 

Landshypoteks bolåneaffär är digital med telefonservice. Därutöver har banken 19 kontor i Sverige som är inriktade mot bankens kunder inom jord- och skogsbruk. 

Hon säger att de svenska storbankerna sedan i år har blivit mer offensiva med att sänka räntorna till kunder som är på väg att lämna dem.

– Det är ett väldigt förändrat beteende jämfört med vårt första år, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren. 

 

Platsannonser