Finansmarknaden har gått in i dimman. Men det skapar också möjligheter, skriver Realtids Claes Folkmar. Foto (montage): Realtid/ Polina/Unsplash.
Finansmarknaden har gått in i dimman. Men det skapar också möjligheter, skriver Realtids Claes Folkmar. Foto (montage): Realtid/ Polina/Unsplash.
Kommentar

En undergångsstämning som skrämmer

Mitt i sjukdomsdimman som präglar världsmarknaderna framstår faktum – nu är det billigare för oljekonsumenterna, skriver Realtids Claes Folkmar.

Claes Folkmar
Publicerad 2020-03-09

En massiv stimulansinjektion sköljer in över världens aktiemarknader. Kapitulation på aktiemarknaderna, avtagande smittspridning i Kina, kraftigt fallande råvarupriser, nödpaket och en kollaps för den amerikanska långräntan bygger grunden för en stabilisering på tillgångsmarknaderna. 

En ovanligt illasinnad grizzlybjörn jagar på världens aktiemarknader; det är lätt att få undergångskänslor. Virusutvecklingen i Europa, i synnerhet i Italien, skrämmer och förlamar delar av kontinenten. 

Vem vill köpa eller äga aktier i en sådan miljö? Inte många som det verkar; rädslan har tagit över och en cocktail av känslor i kombination med makroekonomiska gissningar styr aktieprissättningen. Det hela känns igen. Brutala nedgångar skapar säljpanik och irrationalitet precis som kraftiga uppgångar skapar köphysteri. Detta sker återkommande när börsen befinner sig i normalfördelningskurvans två svansar. 

Rädsla eller girighet styr alltid börserna. Den kraftiga kursrörelse som präglar aktiemarknaden idag tyder på att investerarkollektivet kapitulerar inför rädslan. Det går samtidigt inte att bortse från de mycket stimulativa, och för aktieprissättningen gynnsamma,  händelser som skett de senaste dagarna.

Dels verkar det som de kinesiska myndigheterna, åtminstone visar statistiken det, fått kontroll över coronavirusspridningen i landet. Smittan tog fart tidigt i januari och om antalet sjukdomsfall nu klingar av är det ett mycket gott tecken. Detta borde lugna investerarkollektivet, och tyder på att Italien fattat rätt beslut när stora områden i NordItalien sätts i karantän. 

Den amerikanska centralbankens, Fed, beslut att sänka styrräntan i kombination med växande oro i marknaden för en global synkroniserad recession i spåren av virusutbrottet har fått den amerikanska yieldkurvan att inventera och förflytta sig nedåt. Det är förstås en kraftfull vitamininjektion för börserna när de amerikanska räntorna rör sig mot noll; även om få tänker i dom banorna idag. Det som styr aktiemarknaden värdering över tiden är räntor och vinstutvecklingen. 

Lägg därtill att oljan faller, liksom flera andra råvaror. Den extrema oljeprisnedgången, låt vara att det framför allt beror på konflikter inom OPEC kring produktionsnivåerna, sänder en välkommen kostnadssäkningsinjektion till hushållen och industrin. Oljan och oljederivaten som bensin är fortsatt mycket viktiga för samhället. 

Korrelationen mellan oljepriset och aktiemarknaden varierar över tiden och i relation till börssentimentet. Ibland går börsen ner när oljan faller och stundtals stiger aktiekurserna när oljepriset får stryk, även det omvända gäller i vissa scenarier. När den totala pessimismen och uppgivenheten greppar tag i aktiemarknaden tolkas förstås en kraftig nedgång i oljepriset, och andra råvaror för den delen, som en signal om en annalkande nedgång i den globala ekonomiska aktiviteten. Faktum kvarstår; prisfallet gynnar oljekonsumenterna. 

Även om investerarkollektivet fortsatt har svårt att få fotfäste i den globala sjukdomsdimma som präglar världsutvecklingen finns det idag goda skäl att titta närmare på många aktier. Det finns en hel del bolag och aktier som har åkt på på tok för mycket stryk, i synnerhet dom som snarast gynnas av viruspaniken och har kontracykliska inslag i sina affärsmodeller. “Greed (for the lack of a better word) is good”, för att citera Gordon Gekko.

Platsannonser

Logga in